אנו ממליצים להורים……

אנו ממליצים להורים שמחפשים מסגרת תורנית רצינית הולמת ואכפתית ואוזן קשבת והרבה אהבה נתינה ויראת שמים... אז אם גם אתם מתלבטים לאן ללכת ללמוד. שימו לב למכתב שהגיע אלינו מאחד מהורי התלמידים שבנם לומד בישיבת ׳אחינו׳

 

בס"ד יום רביעי י"ט בחשון תשע"א וזאת הברכה, לכבוד: כבוד ראש הישיבה הרב ברלין שליט"א והרבנים החשובים ואב הבית שעוסקים בעבודת הקודש ימים כלילות למען חינוך ילדינו לתורה וליראת שמים טהורה. השלום והברכה, ברצוננו להודות לכם מקרב לבנו על פעולותיכם הבלתי פוסקת למען הצלחת הישיבה הקדושה. אנו הורים של תלמיד שלומד בישיבתכם 3 שנים. מהרגע הראשון זכה לקבלת פנים חמה, וכיום זוכה הוא לתשומת לב מרבית וליחס חם מכל צוות הישיבה העושים ימים כלילות עבור התלמידים. אנו כהורים של התלמיד דניאל מביעים את הערכתנו הכנה על מסירות נפשכם ועזרתם הרבה להצלחתו, הסתגלותו והתקדמותו בלימודי הקודש, למרות שבתחילת דרכו היו הרבה קשיים. מאמציכם נושאים פרות בכל יום ויום כשאנו רואים את בננו כשהוא שמח ללכת לישיבה הקדושה ומתמיד בסדר, אוהב את הלימודים ופשוט עולה ומתעלה ברוחניות וביראת שמים טהורה ובמידות טובות. אנו כהורי התלמיד ממליצים בזאת להורים שמחפשים מסגרת תורנית רצינית הולמת ואכפתית ואוזן קשבת והרבה אהבה נתינה ויראת שמים, שירשמו ויכניסו את ילדיהם לישיבת "אחינו" ויזכו לראות בסיעתא דישמיא את בניהם גדולים בדרך התורה. ויתן לכם ה' בריאות איתנה ונחת מכל יוצאי חלציכם עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן. בברכה ובהערכה, משפחה מעריכה מירושלים