ביקור במלתחה בגיהנום

הגאון רבי ראובן אלבז שליט״א ראש מוסדות ׳אור החיים׳ מספר על מפגש עם מישהו שלא פחד מהגיהנום

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש מוסדות 'אור החיים' מספר על מפגש עם מישהו שלא פחד מהגיהנום

 

…בדרכי הייתי עובר פעמים רבות ליד קיוסק קטן, אני נכנס אליו ושואל: שלום עליכם, מה שלומך? והוא עונה לי:"ככה, סוחבים". את מי אתה סוחב אני לא יודע… כל פעם הייתי אומר לו: תבוא תשמע איזו הרצאה, תבוא תשמע איזה שיעור.

 

"עזוב, אנחנו יודעים את הכול. זה בשביל בני אדם שלא יודעים, הם צריכים לדעת". כמה אתה יודע? כמה למדת כבר? בוא ותראה! יש ש"ס שלם, יש רמב"ם, יש טור ובית יוסף, מה אתה מדבר? יש עולם ומלואו. אתה יודע כמה שאנחנו לומדים זה כלום, לא זוכים לדעת מכל הים הגדול אפילו טיפה מן הים.

 

פעם אחת אמרתי לו: תשמע, אל תחשוב… 'כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו בני מעיו', כדאי שתדע לך, "הקב"ה מאריך אפיה וגביה דיליה", הקב"ה מאריך אפו ולא מעניש מיד, אבל בסוף הוא גובה את שלו. חזור בך! מה אתה חושב? תדע לך, יש גיהנום לוקחים את האדם ודנים אותו. אמרתי לו: כל הזמן דיברתי איתך בכפפות של משי, לקרב אותך. אתה לא רוצה לשמוע, אני מדבר איתך גלויות!

 

"כבוד הרב", אמר לי, "אנחנו לא מהסוג הזה". עזבתי אותו.

 

כל יהודי מגיע זמנו. יום אחד אני נכנס לאיזה 'ברית יצחק' (שנהגו לערוך בלילה שלפני הברית). אני מתיישב ורואה אותו נוטל ספר הזוהר הקדוש. לפתע אני רואה אותו מחייך. הוא ניגש אליי ואומר: "אני רוצה להגיד לכבוד הרב: כל פעם שהרב היה בא אליי זה היה מבהיל אותי". שאלתי אותו, למה אתה אומר כך?

 

"אגיד להרב את האמת, הייתי מפחד… גיהנום, יכניסו אותי, ירתיחו אותי, יתיכו אותי, עפר ואפר. אבל היום ברוך השם שבאתי לכאן…

 

"עם ראשונה שאני שומע ממנו ברוך השם. תמיד, מה שלומך? סוחבים!…אמרתי לו, מה יום מיומיים?

 

אמר לי: "אין לי מה לפחד כלום. הלכתי לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לי במפורש, אין לך מה לדאוג, תחלל שבת, תעשה הכל, אין לך גיהנום".

 

שאלתי אותו: היכן אמר דבר כזה? פתח לי ספר והראה… "והוא יושב פתח האוהל כחום היום", פתח האוהל זה גיהנום, כחום היום, זה חום של הגיהנום. מה עשה אברהם בפתח גיהנום? כל יהודי שמל את עצמו בא לשם, יש לו תעודת ברית, שעשו לו ברית מילה. 'סליחה! אתה לא נכנס לכאן'. אברהם אבינו אומר למלאכים 'פה אין רשות כניסה למי שעשה ברית'. 'אבל יש לנו גזר דין להכניס אותו לגיהנום' עונים לו המלאכים. 'לא. זה לא נכנס! זה עשה ברית. אין לו רשות להכנס'.

 

ואני נבהל. אני רואה כתוב במפורש רבי שמעון בר יוחאי אומר שלא נותן לו להכנס. מה אני אגיד עכשיו? הוא כבר יכול לעשות הכל! אין לי מה לדבר!

 

לבוש מעשים טובים

 

אח"כ שותים קצת 'לחיים'. בינתיים אני חושב קצת מה לענות. בא בעל הבית ואומר לי "כבוד הרב , קצת מענייני דיומא, כמה מילים לכבוד הברית מילה". ואני נעמד אומר:

 

רבותי, "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ". אם כך, זה לא מובן, אדם יעשה חלילה כל התועבות שבעולם ויסמוך על כך שיש לו חלק בגן עדן?

 

אלא מובא בזוהר הקדוש (פרשת יתרו סא,א) "אית נשמתין ערטלאין", ישנם בעולם האמת נשמות ערומות, שבגלל מעשיהם הרעים דנים אותם לגיהנום, אלא שבפתח הגיהנום יושב אברהם אבינו ולא נותן למלאכי חבלה להכניסו לגיהנום, כי הוא מהול. מנסים להכניס אותו לגן עדן. בפתח הוא רואה את הצדיקים בלבושים מיוחדים, שיש בהם אורות עליונים, הוא מתבייש ונסוג אחר: 'איך אכנס ואני ערום כולי מחמת מעשי הרעים'.

 

הוא שואל את המלאך:היכן בגדיי? אומר לו המלאך "יש פה מלתחה, תיכנס, המספר שלך הוא 393, תיגש לשם ותקח את הבגדים שלך".

 

הוא ניגש למספר 393 וחשכו עיניו. הבגדים שלו עשויים נקבים נקבים חלולים חלולים, הוא מתחיל לבכות על מעשיו הרעים ומתבייש להכנס לגן עדן, ואז הוא מבין את מעלת הצדיקים ששמרו את מצוות ד', למדו תורה, שמרו על הצניעות, הניחו תפילין והתעטפו בציצית, ובעיקר שמירת שבת קודש בקדושה ובטהרה".

 

[עתון מורשה]