השידוך…

אליעזר, עבד אברהם יוצא בשליחות אדונו לחפש אשה לבנו, ליצחק… כיצד יבחר הוא אשה ליצחק, כיצד יבחר הוא את האשה העתידה להיות מד' האמהות הקדושות העתידות לבנות את עם ישראל כולו? כלום משימה קלה ופשוטה היא? ודאי שלא… וכך מתארת התורה בפרשתינו את דפוס פעולתו של אליעזר ביוצאו לחפש אשה ליצחק… וַיֹּאמַר ה' אֱלֹקֵי אֲדֹנִיקרא עוד...

אליעזר, עבד אברהם יוצא בשליחות אדונו לחפש אשה לבנו, ליצחק…

כיצד יבחר הוא אשה ליצחק, כיצד יבחר הוא את האשה העתידה להיות מד' האמהות הקדושות העתידות לבנות את עם ישראל כולו? כלום משימה קלה ופשוטה היא? ודאי שלא…

וכך מתארת התורה בפרשתינו את דפוס פעולתו של אליעזר ביוצאו לחפש אשה ליצחק…

וַיֹּאמַר ה' אֱלֹקֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם הַקְרֵה נָא לְפָנַי הַיּוֹם וַעֲשֵׂה חֶסֶד עִם אֲדֹנִי אַבְרָהָם:  הִנֵּה אָנֹכִי נִצָּב עַל עֵין הַמָּיִם וּבְנוֹת אַנְשֵׁי הָעִיר יֹצְאֹת לִשְׁאֹב מָיִם:  וְהָיָה הַנַּעֲרָ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי נָא כַדֵּךְ וְאֶשְׁתֶּה וְאָמְרָה שְׁתֵה וְגַם גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה אֹתָהּ הֹכַחְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיִצְחָק וּבָהּ אֵדַע כִּי עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם אֲדֹנִי: 

לוּ רק תּאמר, כשיבקש לשתות מעט מים, "שתה וגם לגמליך אשקה" היא הראויה להיות סמל ודוגמא, אות ומופת, רעיה נאמנה לאבינו יצחק, היא הראויה להיות כלתו של אברהם אבינו…

הייתכן? נשאל את עצמינו? כלום בכך שעשתה חסד, ואפילו חסד גדול המיוחד במינו הרי"ז סיבה מספקת 'לסגור שידוך' כה חשוב? מה איפה עם יראת השמים שבה? כלום מגיעה היא מבית הדומה לזה של אברהם? כלום באה היא מבית בו גדלה על ערכים של תורה? הלא אביה בתואל ואחיה לבן רחוקים הם אף יותר מרחוק מזרח ממערב מדרגתו, מקדושתו, מעוצמתו הנעלה של אבי אבותינו אברהם אבינו, וכיצד חשב לו אליעזר לקחתה לאשה אך ורק משום עשיית חסד זה???

מה נפלאים דברי חכמים בכלל ודברי הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל בפרט, ביישבו קושיה זו, באומרו, כי לא כל בר מוחא סביל דא אבל זו היא האמת האמיתית…

אכן, נכון הוא כי יראת שמים אין למעלה הימנה, שכן אף הקב"ה אמר זאת לאברהם רק לאחר נסיון העקידה הנסיון האחרון, 'אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה' – רק בעמידתך האיתנה מול נסיון זה הוכחת קבל עם ועדה כי אכן ירא אלוקים אתה, אולם מכל מקום, כשנרצה לבדוק את האדם בפנימיותו ובמהותו האמיתית, נבדוק בעשיית ובהנהגת החסד שלו…

אם בעל מידות טובות הוא, הרי כי אף שחסרה לו ממידת היראה, אם יחפוץ בכך בנקל יוכל להשיגה ולירא את השי"ת כראוי, אולם אם אינו בעל מידות טובות, הרי כי אף שיראת שמים שיש בו אין זו יראה אמיתית וכל יגיעתו בעבודת השי"ת יורדת לטמיון ר"ל…

אף רבקה המיועדת ליצחק נבחנת בכך…

למרות…

למרות שעלו המים לקראתה עת הגיעה אל הבאר לשאוב מים לבני ביתה, ואליעזר רואה זאת וכתוצאה מכך רץ לקראתה…

מכל מקום אינו אומר לה, בואי עמי התרצי להינשא ליצחק בנו של אברהם אבינו…, ממש לא…

למרות שרואה הוא את הנס בעליית המים אינו מסתפק בכך כלל ועיקר, אינו מתרשם מכך שמדובר בצדקת היכולה להיות ראויה לו ליצחק ולבית אברהם… ממש לא…

הוא חפץ עדיין לראות את טוב ליבה וחסדה בהשקאתו ובהשקאת הגמלים אשר עמו – ורק תנאי זה הוא שיתן את המדד המדויק אם היא ראויה לבית אברהם או שלא…

שכן אם לא תציע את השקאת הגמלים כולם, הרי כי אף שהמים עלו לקראתה, אף כי מחוללת ניסים ומופתים היא, מכל מקום… עדיין אינה ראויה לו ליצחק ולבית אברהם…

ומאידך…

אם תציע את מתן השתיה לגמליו, הרי כי גם אם יחסר לה משהו ביראת שמים, מכל מקום ודאי הוא כי בביתו של אברהם תזכה היא להשלים ולחדד את יראתה מן המקום ברוך הוא…

ולפיכך, ומשום כך… לא חיפש אליעזר אלא את האשה שמידותיה נעלות ומיוחדות בדווקא, כי לאדם אשר יש בו מידות טובות יש בו הכל, ולאשר יש בו הכל ואין לו מידות טובות, אין זה אלא שאין בידו מאומה… וכל עבודתו יורדת לטמיון ר"ל…