מבי מדרשא – מאת: הבחור דניאל דוכניאן – פסגת זאב, ירושלים

מאת: הבחור דניאל דוכניאן – פסגת זאב, ירושלים בבא קמא – דך ב ע"ב  


מאת: הבחור דניאל דוכניאן – פסגת זאב, ירושלים

בבא קמא – דך ב ע"ב