מבי מדרשא – מאת: הבחור דניאל דוכניאן – פסגת זאב, ירושלים


מאת: הבחור דניאל דוכניאן – פסגת זאב, ירושלים

בבא קמא – דך ב ע"ב