פינת ההלכה – מאת: הבחור גל מורי, צופים

מאת: הבחור גל מורי, צופים   מאחר ואנו לומדים אחה"צ בשיעור עם הרב פריזנד שליט"א עניין של טפל ועיקר, מבואר כי כל מה שעיקר פוטר את הטפל הוא דווקא בשאר דברים, אבל בה' מינים חיטה, שעורה, שבולת שועל, כוסמין ושיפון, בזה נאמר כל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו גם אם הוא טפל.   ולכך נתעוררהקרא עוד...

מאת: הבחור גל מורי, צופים

 

מאחר ואנו לומדים אחה"צ בשיעור עם הרב פריזנד שליט"א עניין של טפל ועיקר, מבואר כי כל מה שעיקר פוטר את הטפל הוא דווקא בשאר דברים, אבל בה' מינים חיטה, שעורה, שבולת שועל, כוסמין ושיפון, בזה נאמר כל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו גם אם הוא טפל.

 

ולכך נתעוררה שאלה בשיעור מדוע מברכים על שניצל עוף בציפוי פירורי לחם 'שהכל' הרי יש פירורי לחם ואפי' שהם טפל הרי יש כלל, ואחד הבחורים הביא בשם רב כי בגלל שהפירורים באו בשביל שלא יישרף וידבק למחבת א"כ גם טפל אינו,

אולם הרב פריזנד ביאר באופן אחר כי אפי' אם הפירורי לחם בא בשביל הטעם עדיין אינו נחשב כי עדיין מחשבים זאת כ'שניצל עוף' וא"כ הרי זה דומא כאילו הפירורים הם רק תבלין בלבד ולכך צריך לברך 'שהכל'.