הולכים אחר הרוב

מחקר שהתפרסם במגזין האמריקאי למדיניות חוץ קובע שעד שנת 2030 צפוים החילונים בישראל להפוך לקבוצת מיעוט בקרב הצעירים והנוער.

על פי המחקר המבוסס על נתונים שסיפקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2030 צפוי המגזר החרדי להוות 60 אחוז מקרב התלמידים במערכת החינוך היסודית ו-40 אחוז מקרב האוכלוסייה הרשאית להצביע.

כותבי המאמר מציינים כי בעוד שבקרב הקבוצות השונות באוכלוסיה היהודית במדינת ישראל קיימת מגמה רבת שנים של צמצום בהיקף הילודה הרי שבמגזר הדתי והחרדי נשמרת היציבות הדמוגרפית כאשר לכל משפחה חרדית יש בממוצע 6-7 ילדים. משמעות הדבר, כותבים עורכי המחקר, שהאוכלוסייה החרדית המונה היום בין 7 ל-11 אחוז מקרב האוכלוסיה היהודית בארץ גדלה בשיעור משוער של 4 אחוז לשנה. לא יפלא אפוא שהאוכלוסיה החרדית צומחת מהר יותר גם מהאוכלוסייה הערבית ובודאי שמהיהודית החילונית בישראל.

ולנו לא נותר אלא להוסיף – כן ירבו.

עוד

בקטגוריה

רופא ומפליא לעשות כשר בהשגחת הבג"ץ