שהכל נהיה בדברו

סיפור מדהים! צריך לזכור את זה - כל מה שסביבנו - הכל נהיה בדברו!

במלחמת יום כיפור הטנק כמעט והושמד כליל. המפקד שואל: 'מי יודע כאן איזו תפילה של דתיים, ואולי כך נינצל?' אחד החיילים נזכר שסבא שלו לימד אותו את ברכת "שהכל נהיה בדברו" . לפני כל שליחת פגז אל המצרים כולם מברכים ביחד את ברכת 'שהכל נהיה בדברו' – וזה עבד!

צריך לזכור את זה – כל מה שסביבנו – הכל נהיה בדברו!