למה ללבוש כיפה, ציצית?

השואל: למה מגדלים זקנים ופאות, זה עושה אותם יהודי יותר מהיהודי? הרב: אני שואל אותך חייל חייב בגדי חקי, בגדי זית, וכובע , בלי כובע אני לא חייל?! מה אני חייב להיות דתי, חייל דתי? אני אוכל להיות חייל חופשי. אם אני שם דרגה סמל זה רק סימן הכר מי אני מה תפקידי מה אניקרא עוד...

השואל: למה מגדלים זקנים ופאות, זה עושה אותם יהודי יותר מהיהודי?

הרב: אני שואל אותך חייל חייב בגדי חקי, בגדי זית, וכובע , בלי כובע אני לא חייל?! מה אני חייב להיות דתי, חייל דתי? אני אוכל להיות חייל חופשי.

אם אני שם דרגה סמל זה רק סימן הכר מי אני מה תפקידי מה אני עושה, הבנת? אני שם סימנים להראות מי אני, למה אני שייך, זה סימן אני יהודי, שאני הולך בעולם מי שרואה אותי בארצות הברית או בצ'ינה אומר זה יהודי, אבל אתה הולך שמה, אומרים זה אמריקאי, זה ארופאי.. לא יודעים מי אתה… אני הולך כולם יודעים מי אני! אתה הולך לא יודעים מי אתה. לי יש זהות ולך אין זהות.

פנימית ודאי שצריך נפש ורוח נשמה וצריך מוסר והכל.

 אבל זהות, אומר לך שוטר אדוני, תן לי תעודת זהות, למה אומר לך תעודת זהות? זה אתה התעודה?!

אתה תאמר לו: "מה אתה מסתכל בתעודה? אני זה אני, תשאל אותי מי אני, אני אספר לך"? או שאתה מראה לו תעודה?

אתה מראה לו תעודה!

למה? זה הזהות מי אתה. מה אתה זה עוד דבר.

 

אתה הרי רוצה לחזור בתשובה לא היית בא לפה סתם, בא תצטרף מתוק חבל על הזמן נשאר לך עוד כמה עשרות שנים שתספיק משהו לעשות מצוות שתאסוף…