ציצית – החוטים האלו זה שם ה'….

סיפור מצמרר על יהודי שניצל בשואה בזכות מצוות ציצית!

החוטים האלו זה שם ה' זה מראה שיש אלוקים שמנהיג את העולם

אנחנו בלי גטו, בלי סבל, בלי מכות "מתביישים" לשים ציצית. שום קצין לא מתבייש ללכת עם הדרגות שלו! הקב"ה ברא את העולם בחכמה אין סופית ובגלל שהוא יצר אותנו – הוא יודע מה טוב לנו לעשות כדי שיהיה לנו טוב. לכן נתן לנו את התורה הקדושה. ובאותה תורה שאלוקים בעצמו כתב הוא ציווה אותנו לעשות לנו ציצית כדי שנזכור את מצוות ד'. וברוב רחמיו נתן לנו את הציצית כדי שתשמור עלינו. מצוות הציצית שקולה כנגד כל המצוות. ולעתיד לבוא – מי שלבש ציצית יזכה לראות את פני השכינה.

עכשיו, אנחנו חייבים להתעורר! שכל אחד יקבל על עצמו לשים ציצית – כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. וגם יישמר ויינצל בזכות המצווה הקדושה הזו.