סולם לגנבים

זה קרה בבנין משותף, לא חשוב העיר והמקום, אבל הסיפור אמיתי. הדייר שהתגורר בקומה הראשונה התקין סורגים לדירתו, והדייר שהתגורר מעליו בקומה השנייה נלחץ וטען שסורגים אלה עלולים לשמש כסולם לגנבים שירצו לפרוץ לדירתו.

זה קרה בבנין משותף, לא חשוב העיר והמקום, אבל הסיפור אמיתי.  הדייר שהתגורר בקומה הראשונה התקין סורגים לדירתו, והדייר שהתגורר מעליו בקומה השנייה  נלחץ וטען שסורגים אלה עלולים  לשמש  כסולם לגנבים שירצו לפרוץ לדירתו.

 

כשהציעו לדייר בקומה ב' להתקין סורגים גם בדירתו –הוא טען שמצבו הכלכלי קשה מאד ואין לו עתה את האמצעים הכספיים הדרושים לכך.

 

כדרכה של מחלוקת בין דיירים בבנין משותף, שהיא מתלהטת ומתלהמת על ידי הדיירים האחרים שחלקם מסכימים עם האחד וחלקם מצדדים בדעתו של השני, ומכאן עד התפרצותה של להבת-אש גדולה. לא ארוכה הדרך.

 

מי שעצר הפעם את העימות ולא נתן לחילוקי הדעות לסכסך בין הדיירים היה דווקא הדייר מהקומה השלישית .איש זה לא היה מעורב כלל במחלוקת שפרצה בין דיירי שתי הקומות הראשונות ולמרות זאת ראה לנכון להתערב, כדי להשיב את השלום בבנין על כנו.

 

הוא התדפק על דלתו של הדייר בקומה השנייה ,והודיע לו שהוא מוכן ליטול על עצמו את מימון הסורגים בדירתו בכך באה כמובן המחלוקת אל קיצה  כי כאשר הסורגים מכסים גם את הדירה בקומה השנייה אין לדייר זה ממה לחשוש כלל.

 

מי שנשאר עתה חשוף לגנבים הוא דווקא הדייר מהקומה השלישית, שכך הגנבים יכולים עתה לטפס על הסורגים בשתי הקומות הראשונות ולפרוץ לדירתו.

 

כיון שלא הייתה לו אפשרות כספית להתקין סורגים גם בקומה השנייה וגם בשלישית העדיף איש החסד הזה להיטיב עם שכנו מהקומה השנייה כדי למנוע את התלהטות המחלוקת .

 

לא עברו ימים ספורים מאז שהותקנו הסורגים בקומה השנייה במימונו של הדייר מהקומה השלישית והנה פורצת שריפה גדולה בקומה הרביעית. בתוך רגעים אחדים התפשטו הלהבות גם לעבר הקומה השלישית ובגלל העשן הרב אי אפשר היה לעבור דרך חדר המדרגות.

 

מכבי האש שהוזעקו לזירת השריפה נתקעו בפקק גדול והתמהמהו להגיע. דיירי הקומות הראשונות הצליחו  בינתיים להימלט מבתיהם  ולעזוב את הבניין ומי שנתקעו היו דווקא דיירי הקומה השלישית .

 

ומה קרה עכשיו?

 

משראו הדיירים שעמדו למטה  שמכבי האש אינם מגיעים חיפשו כל דרך אפשרית על מנת להגיע לקומה השלישית.

דרך זו נמצאה על ידי  טיפוס מהיר באמצעות הסורגים של הקומה הראשונה ו…השנייה ומשם הצליחו לחדור אל הדיירים בקומה השלישית ולחלצם במהירות מהשריפה.

 

כל אחד כבר מבין מה היה עלול להתרחש אילו לא היו סורגים בקומה השנייה… והיו בקומה השלישית…

 

מה למדנו?

כל מה שעשה הדייר בקומה השלישית שמימן את הסורגים בקומה השנייה לא עשה אלא לעצמו ולהצלתו!

 

[מתוך הספר ברכי נפשי]