החורף הגיע והחלה עונת הרחצה !!

אז זהו, החורף הגיע שעון החורף הוא כבר עובדה מוגמרת, החושך מגיע מוקדם יותר ועם החורף הסוער והגשמים הצפויים והסערות שבדרך נפתחת לה בימים אלו נפתחת עונת הרחצה. החוף נפתח, המצילים עומדים הכן, ואפשר להכין את בגד הים…  

אז זהו, החורף הגיע שעון החורף הוא כבר עובדה מוגמרת, החושך מגיע מוקדם יותר ועם החורף הסוער והגשמים הצפויים והסערות שבדרך נפתחת לה בימים אלו נפתחת עונת הרחצה. החוף נפתח, המצילים עומדים הכן, ואפשר להכין את בגד הים…