21% מעידים על עצמם: "התחזקנו" בדת

בעוד שכחמישית מהיהודים אומרים שהיום הם דתיים מבעבר, 14% מעידים על עצמם ההפך. סקר הלמ״ס מגלה כי 200 אלף מגדירים את עצמם כ״חוזרים בתשובה״ - רובם חילונים ומסורתיים לשעבר. 42% מגדירים עצמם חילונים.

 בעוד שכחמישית מהיהודים אומרים שהיום הם דתיים מבעבר, 14% מעידים על עצמם ההפך. סקר הלמ"ס מגלה כי 200 אלף מגדירים את עצמם כ"חוזרים בתשובה" – רובם חילונים ומסורתיים לשעבר. 42% מגדירים עצמם חילונים

 

הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2009, מגלה כי 72% מהיהודים בני 20 ומעלה דיווחו שביקרו בבית הכנסת בשנה שבה נערך הסקר. 21% העידו כי כיום הם יותר דתיים מבעבר ולעומת זאת, 14% דיווחו ההפך.

 

הסקר נערך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-דצמבר 2009 ובמסגרתו רואיינו כ-7,500 איש מכל רחבי הארץ, המייצגים כ- 4.7 מיליון איש בגילאים אלה. על פי ההגדרה העצמית של המשיבים לסקר, בקרב האוכלוסייה היהודית בני 20 ומעלה קיימים 8% חרדים, 12% דתיים, 13% מסורתיים-דתיים, 25% מסורתיים לא כל-כך דתיים, ו- 42% חילונים.

 

מה גורם לחזרה בתשובה?

כ-200 אלף יהודים בני 20 ומעלה, המהווים 5.4% מהאוכלוסייה בגיל זה, מגדירים עצמם "חוזרים בתשובה".

 

כ-22% מהחרדים הגדירו את עצמם כך, וכן 17% מהדתיים ו- 9% מהמסורתיים-דתיים.

 

כמחצית (49%) מהחוזרים בתשובה מדווחים שהגורם העיקרי לכך היה לימוד ורכישת ידע חדש, כרבע (25%) חזרו בתשובה בהשפעת המשפחה, בן הזוג או הסביבה ו- 17% בעקבות משבר אישי.

 

ומאין הם באים?

29% מהחוזרים בתשובה גדלו בבית חילוני, 20% בבית מסורתי-לא כל כך דתי, 33% בבית מסורתי-דתי ו- 14% בבית דתי. 70% מהחוזרים בתשובה הם ילידי ישראל.

 

מי בא להתפלל?

מנתוני הסקר עלה כי 72% מכלל היהודים בגיל 20 ומעלה ביקרו בשנה האחרונה בבית כנסת, בהם: 76% מהגברים ו-68% מהנשים. 24% מהחילונים ביקרו בבית הכנסת בראש השנה או ביום כיפור בשנה האחרונה.

 

מבין הגברים מתברר כי 23% פוקדים את בית הכנסת מדי יום, 25% מגיעים להתפלל בבית כנסת בשבתות או בחגים בלבד, 11% רק בראש השנה ו/או ביום כיפור ו-16% רק באירועים מיוחדים, כגון: שמחות ואזכרות. 24% לא מבקרים בבית כנסת כלל.

מבין הנשים: 31% מבקרות בבית כנסת בשבתות או בחגים, 16% מבקרות רק בראש השנה או ביום כיפור, 18% רק באירועים מיוחדים ו- 32% מהנשים לא מבקרות בבית כנסת לאורך כל השנה.