כמה 'יומם ולילה' יש ב-21 מיליון שעות?

שיא חסר תקדים בהיקף לימוד התורה בארץ ישראל נרשם בחודש שבו חל חג מתן תורה: האברכים צברו 9 מיליון שעות לימוד ובני הישיבות כ- 12 מיליון. אשריכם תלמידי חכמים

סקר מיוחד שפורסם לקראת חג מתן תורה מוכיח  כי בישראל קיימים לא פחות מאלפיים ישיבות וכוללים בהם לומדים 125,000 תלמידים שצברו רק במהלך החודש האחרון  מספר שיא של… 20,790,000 שעות לימוד תורה.

הסקר נערך על ידי העיתון 'יתד נאמן' בשיתוך 'ועד הישיבות בארץ ישראל' והוא מצא כי 30,000 תלמידים חבשו את ספסלי 275 ישיבות קטנות, ו- 35,000 תלמידים נוספים, ובהם 8,000 תלמידים שהגיעו מחו"ל, לומדים במאות ישיבות גבוהות. בנוסף ששים אלף אברכים, בהם חמשת אלפים מחו"ל, לומדים יום שלם בכוללים. עוד 4,200 אברכים לומדים בכולל חצי יום, ו-200 אברכים לומדים בכוללים המיועדים להכשרת דיינים ומוצ"ים.

 מאחר שה'כולל' הממוצע פועל 140 שעות בחודש משמעות הדבר ש-64,200 האברכים צברו ביחד 9 מיליון שעות לימוד מדי חודש!!!

תלמידי הישיבות הקדושות לומדים כ-180 שעות בחודש מה שמוסיף לנתון עוד 11.8 מיליון !!! שעות לימוד חודשיות.

למספרים הללו יש להוסיף עוד שעות לימוד רבות שצוברים האברכים ותלמידי הישיבות מחוץ לשעות הלימוד הקבועות. הנתונים המרשימים לא נלקחו בחשבון  מספר ניכר של בחורים שאינם רשומים במשרדים הממשלתיים.

למרות כל הקשיים והאתגרים הניצבים בפניו ממשיך אפוא  עולם התורה לפרוח ולשגשג ובתי המדרש הומים בלומדי תורה המיישמים את  ההבטחה: "כי לא תישכח מפי זרעו" (דברים ל"א כ"א).