תפילתו של תועה

בעיירה בה גר האדמו״ר מסלונים גר לו יהודי עשיר ולו ציפור מיוחדת במינה, לציפור כנפים גדולות כמין הטווס אך במימדים קטנים הימנה, ויתרה על כך, הציפור של העשיר ידוע ידעה לדבר, והרבה..., כשהיא הייתה פותחת את הפה... היא לא הייתה סוגרת אותו כ״כ מהר...

 

למותר לציין כי אנשי העיירה בכלל וילדי העיירה בפרט עמדו מידי יום משך שעות רבות לראות בנפלאות הבריאה, בציפורו של העשיר, והשתדלו בכל כוחם ליהנות מפטפוטי הסרק של הציפור הלזו…

אך היהודי השני אשר גר לו מרחק רחובות מספר, צרו עיניו בעשרו של האיש העשיר ונתן הוא את עיניו בציפורו של העשיר…

וממחשבה למעשה, את הציפור הוא הצליח לגנוב היישר לביתו…

אולם בעיה אחת עמדה כעת בפניו…

מה אעשה? מה בכך שגנבתי את הציפור מביתו של העשיר, שכן כל אנשי העיר יראו את הציפור בפטפוטיה, ושוב ידעו כולם כי ציפור זו נלקחה בגזילה מביתו של העשיר?

ואת הפתרון מצא חיש קל…

הזמין הוא בדחיפות תור לווטרינר… הוא ביקש לנתק לה את  מיתרי הקול, בטענה כי היא לא גומרת לדבר ולהפריע את מנוחתו, מנוחת אשתו וביתו…, ובכך חשב הוא לעצמו כי אם יאמר התייר כי ציפור זו של העשיר היא, יאמר לו כי לבטח טועה הוא שכן ציפורו של העשיר ידעה לדבר ואילו ציפורו אינה יודעת לדבר כלל ועיקר…

ואכן, כך היה…

וכעבור שלוש שנים…

הציפור חלתה עד מאד… הוא הבין כי שעותיה ספורות הן, ולפיכך הציעה לו רעייתו עיצה נפלאה…

לך נא אל השוחט שבעיר ובקש ממנו כי ישחט נא לנו את הציפור הזו… שכן משקלה רב הוא ונוכל לפחות ליהנות מבשרה באחרית ימיה, לך נא ובזריזות פן תמות הציפור ושוב לא נוכל לאכלה כלל…

וכך הוא עשה, אחז את הציפור בגרונה, את רגליה אזק שלא תפריע לו בדרכו, והגיע אל השוחט בבקשה לשחוט לו את הציפור הלזו…

בעוד שאוחז השוחט את סכין השחיטה בידו, ועומד הוא לשוחטה, נכנס לבית השחיטה אדם נוסף שביקש לשחוט בעבורו את התרנגולת שבידו…

לא היה זה אחר מאותו הגביר שמיד עם הכנסו לתוך בית השחיטה גילה להפתעתו את הציפור שלו…, עומדת להישחט תוך שניות מספר…

את צעקותיו שמעו מרבית מאנשי העיירה…

זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי…

הוא לא נתן בשום אופן לשחוט את הציפור שלו…

והלכו הם יחדיו אל הרבי, האדמו"ר מסלונים על מנת להתדיין בפניו, של מי הציפור הלזו…

וכך פתר להם הרבי…

הַתירו את חוט השני הכרוך סביב רגלי הציפור, ותנו לה לצאת אל החופש, תנו לה ללכת לבדה ברחובות העיר, נבדוק להיכן היא תלך… לביתו של מי…

ואכן כך היה, התחילה הציפור לדדות וללכת מעט מעט עד שהגיעה אל ביתו של העשיר… ממנו נגנב הציפור לפני כשלש שנים…

וכך אמר הרבי לתלמידיו…

הביטו וראו, אף הציפור הזאת ידעה מיהו אדוניה, אף לאחר תקופה ממושכת בו לא ראתהו, אף לאחר תקופה כה ארוכה בו לא יכלה לפצות פה ולצפצף, מכל מקום בו ברגע שהתרנו את רגליה, בו ברגע שנתנו לה ללכת לבדה, ראו כיצד היא ידעה ללכת אל המקום הנכון… אל אדוניה…

צודק הוא הגביר!  גנב הוא הגנב!

***

אף אנו, בניו של אלוקים, דומים ומשולים אנו אל ה… ציפור…

במשך כל ימות השנה, חוטאים ופושעים אנו רח"ל, סרים מן הדרך, ולא נותנים מנוח לנפשינו, לנשמתינו… מבקשים אנו לחטוא במיני חטאים כאלו ואחרים…

אולם עם הגיע יום הכיפורים, היום הקדוש והנשגב, ייפרדו עמך בית ישראל מכל הבליהם, יבינו הם כי יש דין וישנו דיין, יבינו הם כי תשובה ותפילה וצדקה מעבירין הם את רוע הגזירה, ובקשת הסליחה, המחילה, הכפרה, והטהרה שמנגד, תעמוד מול עיניהם של כל עמך בית ישראל בכל ארצות פזוריהם…

בעת נעילת שער הנשמה שבקרבנו תפציע, תתעורר, תתחרט ותבקש… רחמים.

בעת שיותרו הקושרות מבין רגלינו, נרוץ אל המקום הקדוש ביותר אשר בארצינו, אל מקום מקדשנו, ובית מקדש מעט…

אף אם חָטא האדם בשאר ימות השנה, מכל מקום ביום הכיפורים יזהר הוא שבעתיים, ילך הוא לבית הכנסת וישפוך שיחו לפני בוראו, באשר הוא! למרות חטאיו שברבות השנים…

לאמור…

כי בשורש נשמתי, בעומק פנימיותי, יש בי את היצר הטוב, יש בי את הנשמה הבוערת בקרבי ומבקשת לשוב היא אל חיק אבותיה, אל חיקו של אביה הגדול, הלא הוא אלוקים…

לפיכך…

בעת נעילת שער, נבקיע את חומות ליבנו…

נפרוץ בזרם של דמעות תחינות ובקשות אל אבינו אוהבינו…

נבקש את סליחתו על כל אשר היה בעברינו…

ונבטיח לו, באמת ובתמים, במלא הכנות, את הבטחתינו…

ניתן דרור ופורקן לנשמתינו להוציא את כל תאוותיה מעל לוח ליבנו…

נבקש מאלוקים כי חוט השני שנפתח ברגעים אלו, ברגעים של פתיחת שער מחד ונעילתו מאידך, יישאר פתוח לאורך השנה כולה, ונזכה לעשות את רצון השי"ת מתוך קדושה ואהבה אמיתית, ובכך נוכל להתברך כולנו בברכת גמר חתימה טובה, אמן.