גלות ישמעאל

על כך משיב הפסוק: "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש" (דברים ל"ג, ב'). ה' יתגלה לעמו בזכות מעמד הר סיני, בזכות קבלת התורה. גאולת בני ישראל מחשכת גלותו של עשו תהיה בזכות התורה. בזכות זו יזרח אור הגאולה בגלות שעיר ויושיע את ישראל. הבורא יופיע ויתגלה גם בחשכת הגלותקרא עוד...

על כך משיב הפסוק: "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש" (דברים ל"ג, ב'). ה' יתגלה לעמו בזכות מעמד הר סיני, בזכות קבלת התורה. גאולת בני ישראל מחשכת גלותו של עשו תהיה בזכות התורה. בזכות זו יזרח אור הגאולה בגלות שעיר ויושיע את ישראל.

הבורא יופיע ויתגלה גם בחשכת הגלות שבין בני ישמעאל. לנוכח האקטואליות של התרחשויות אלו נספר מאורע שהתרחש בעבר:

היה זה בשנת תרצ"ג (1933). הרב שמעיה אליעזר דייכובסקי ביקש לשמוע מפי רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים", האם כדאית היא העליה לארץ ישראל. באותה שנה הרימה האנטישמיות ראש באירופה והצורר הנאצי עלה לשלטון. הוא לא ניסה להסתיר את כוונותיו ואת תכניותיו השטניות. המוני יהודים חשו כי הקרקע שתחת רגליהם אינה בטוחה. אחד מהם היה רבי שמעיה אליעזר, אשר ביקש לעלות לארץ ישראל. וכך הוא מספר בספרו "נאות דשא":

"בטרם הספקתי להביע בפניו את החששות שבלבי, ובייחוד את החשש הגדול מפאת המצב הבטחוני השורר בארץ ישראל בגלל בני ישמעאל המתנכלים ליהודים, כי רק כמה שנים חלפו מאז טבח חברון, אבל הוא הקדימני ולא הייתי נצרך להעלות שאלה זו כלל. וכך הוא אמר:

התורה הקדושה אומרת על ישמעאל: 'והוא יהיה פרא אדם' (בראשית ט"ז, י"ב). הלא ידוע כי התורה שלנו היא נצחית, ואם היא אומרת זאת על ישמעאל, משמעות הדברים היא, שישמעאל ישאר לנצח פרא אדם. גם אם יתאספו כל עמי התרבות שבעולם וירצו לחנך את ישמעאל ולעשותו בן תרבות, לא יעלה הדבר בידם. התורה העידה עליו שיהיה פרא אדם, ו"יהיה" פירושו גם לעתיד, לנצח.

ה"חפץ חיים" נאנח ואמר: מי יודע מה פרא אדם זה עלול עוד לעשות לעם ישראל באחרית הימים!

הוא סיים את שיחתו ואמר לי: מכל מקום, אין חשש זה צריך להיות עיכוב לעלות לארץ ישראל". הוא בירך אותי בברכת עלה לשלום, וה' יצליח את דרכך, נפרדתי ממנו לשלום.

מעין נבואה נזרקה מפיו של ה"חפץ חיים". כיום, כאשר בראשי הארגונים העוסקים בטרור רצחני עומדים אנשים המקדימים לשמם את הקידומת ד"ר, לעתים אנו עומדים המומים, ואנו שואלים את עצמנו: הכיצד ייתכן שרוצחים אלו סיימו כמה שנות לימוד באוניברסיטאות שונות? אין אנו מסוגלים להבין כיצד מרצה במוסד אקדמאי, אב לכמה ילדים, הופך למחבל מתאבד. קשה לנו לקלוט מהו החבל הסמוי המקשר בין לימודים גבוהים ל"שאהידיות" מתועבת באוטובוס מתפוצץ. אולם, כאמור, התורה חזתה זאת מראש, בטרם התרחשה מציאות דמים זו.

ההפנמה של השקפה זו בכוחה לתרום ליכולתנו לעמוד נחושים מול הצרות העוטות עלינו. היא גם מסייעת לייחולים ולתפילות לעזרת הבורא שיסייע לנו בשעות קשות אלו.

[מתוך אתר 'ערכים']