להיטהר מהעוונות

דברים מעומק הלב של מרן הרב אליעזר ש״ך זצ״ל

 

עומדים אנו לפני משימה גדולה של "תשובה", וכל אחד יודע את נגעי לבבו, חש את כובד המשא. יודעים שצריכים לעשות תשובה, אך חוששים. איך, איך נצליח .

 

צריך לדעת שזה אפשרי. מעשה התשובה, הינה המצווה היחידה שהתורה הקדושה מעידה שהיא קלה, ונמצאת ממש ביד כל אדם. "כי קרוב אליך הדבר מאד". הקושי הוא רק ההתחלה. חסר לנו רק את הרגע הראשון של ההתגברות. אחרי כן, אחרי שבירת היצר- מגיעה הנעימות, הנאת הנפש הגדולה.

 

היכולת לשוב בתשובה, לרחוץ ולהיטהר מהעוונות, נובעת מעצם מעלת נשמת ישראל. מהיכולת הטמונה בכנסת ישראל. להיות "שחורה ונאווה" (שיר השירים) כאחת "נאוה" בו בזמן שהיא "שחורה".

 

כנסת ישראל, מעצם מהותם הם קדושים וטהורים. נאים הם בעצם בריאתם. העבירות הינן רק לכלוך חיצוני, כביכול מהשפה ולחוץ. בתוך תוכם נשמת אלוקים להם, ורק "העניות בדעת מנוולתן". ישראל מאמינים הם בני מאמינים, וזכות אבותם מסיעת לחזור ולהיות נאים כבתחילה. צריכים הם רק לרחוץ ולהיטהר מהעוונות ,ומיד ישובו לזוהרם.

 

הלא "רשעים מלאים חרטות". בטוחני, כל אחד נקרע בליבו, על הזמן ההולך לבטלה לבלי שוב, אדם חוטא ונהנה בשעת החטא. אולם רגע לאחר מכן הוא מתחרט. מהיכן נובעת תכונה זו? הרי זה לכאורה מנוגד ל"מהלך" של היצר,שרוצה שהרשע יחזיק ברשעו?

 

ושמעתי מדודי רבי איסר זלמן, בשם רבי איצל'ה מפעטרבורג זצ"ל, ששורש הדבר הוא מ"השונא הגדול שיש לך- יצרך הרע", הרוצה להזיקו ולאבדו משני העולמות, ולכן שרואה שהאדם כבר התפתה לחטוא, מביאו לידי חרטה כדי שיפסיד גם את הנאת העולם הזה, ובודאי שלא עולם הבא. ולהיפך כשחיים ועושים טוב, כראוי, כמה הנאה וסיפוק יש לאדם. נשמתו של אדם מצד עצמה חפצה,לעשות מעשים טובים. היא רוצה רק טוב, אלא שהיצר הוא שמקשה. אבל כשאך מתחילים לשוב , כשרק שוברים את כח היצר, מיד מרגישים את האושר המציף את כל חדרי הלב…

 

"תשובה", זה עניין של רגע. "יש קונה עולמו בשעה אחת". זה "קרוב מאד" , צריך רק לחצות אותו, להתגבר בעוז, "והנה ברגע אחד קטן יצא מאפילה לאור גדול" (שערי תשובה)

 

זהו תמצית כוחה העצום של התשובה.