איך אומרים ברוסית: בלל את שפתם?

משרד החינוך לא מוצא בוחני תנ״ך בשפה הרוסית. אבל על פניה לתלמידי המדרשיות הגבוהות והאולפנות לדוברי רוסית לא מוכנים לשמוע

במשרד החינוך החליטו לאחרונה לחזק ולהטמיע את לימודי התנ"ך והיהדות בבתי הספר הממלכתים. יפה. אלא שמתקשים שם למצוא מספיק 'אנשי חינוך' שמצויים בנושא. למרות זאת, על פתיחת שערי בתי הספר הממלכתיים בפני מורים דתיים שימלאו את התפקיד הזה, אין מה לדבר, והבעיה בעינה, לא פתורה.

אין ספק כי המחסור המשווע למורים בתנ"ך בבתי הספר הממלכתיים מזוהה על ידי התלמידים כיחס של חוסר רצינות וזלזול בתחום והוא גם מציב בפניהם קשיים שלא הם אמורים לתת עליהם את הדעת. כך למשל, השנה לראשונה, לא יוכלו תלמידי תיכון שעלו זה מכבר ממדינות דוברות רוסית, וזכאים להבחן בבחינת הבגרות בשפת אמם, לכתוב את בחינות התנ"ך ברוסית משום ש…לא נמצאו בוחנים בתנ"ך בשפה הרוסית. הישיבות, המדרשיות והאולפנות מלאות ביודעי ספר התנ"ך דוברי רוסית, אבל מי יעלה על הדעת לפנות אליהם? במשרד החינוך מעדיפים שלא לעמוד בתקני הבחינות ובהתחייבויות שמופיעים בחוזר המחייב של המנכ"ל ובלבד שלא לפנות לעזרת מחנכים המאמינים בתנ"ך לא רק כמקצוע אלא כמשנת חיים.

והתלמידים? הם יאלצו להסכים עם שלילת הזכות הקנויה להם להבחן בתנ"ך בשפתם ובתמורה 'ישוחדו' בעשר נקודות זכות שיקבלו בעת חישוב תוצאות הבחינה. כך יצאו גם ממקצוע התנ"ך…הרוסים.