הלכות עשרת ימי תשובה

"דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" (מיכה ו') אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שבו קרוב ה' אלינו במיוחד (מסכת ראש השנה) כתב הרמב"ם: אף על פי שהתשובה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומתקבלת היא מיד.

"דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" (מיכה ו')

אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שבו קרוב ה' אלינו במיוחד (מסכת ראש השנה)

כתב הרמב"ם: אף על פי שהתשובה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומתקבלת היא מיד.