הכותרות של מחר: "החרדים שוב לא נשמעו לצפירה"

התרגיל הצה״לי הגדול מתמקד היום בעורף וכבר בשלב הזה ניתן להסיק כי בכל הנוגע לאוכלוסיה החרדית הוא לא השיג את מטרותיו

אם תופיע מחר (יום ד') כותרת באחד העתונים בנוסח "החרדים שוב לא נשמעו לצפירה" היא תהיה, בשונה מכל אלה המופיעות לאחר ימי הזכרון הממלכתיים, אמיתית לגמרי.

ביום השלישי ל"תרגיל הגדול" של צה"ל המתמקד היום במוכנות העורף, כבר ברור כי בכל הנוגע לרכוזים החרדים ולמוסדות התורה התרגיל נכשל. המודעות ל"תרגיל הגדול" אצל החרדים היתה נמוכה מאד ובצה"ל מוכנים ליטול אחריות, ולהסיק מסקנות.

כולם נרתמו למשימת הצלחת התרגיל- זק"א, ארגוני ההצלה ואפילו שפת האידיש שגוייסה ל'יחידת הקשישים'. הוראות בלשון האידיש הוקלטו לקראת התרגיל על גבי דיסק לטובת דוברי השפה. אלא שלא כל החרדים, שאת שיתוף הפעולה שלהם בקשו להשיג ב'גימיק' המיוחצ"ן הזה, הם  דוברי אידיש, וגם אלה שכן, לא בהכרח מאזינים לדיסקים. ההוראות בשפת האידיש יכלו  אולי להיות מכשול יצירתי ו'קוד מוצפן'  למערך המודיעין של צבאות ערב ובעיקר איראן, אבל בעטין גם חלק מהקהילה החרדית הגדולה המרוכזת בעיקר בבני ברק, ירושלים, ביתר, אלעד, קרית ספר, בית שמש וברכוזים הקטנים יותר בצפון ובדרום, מוצאה עצמה במצב של חוסר מוכנות לקראת ה'תרגיל'. ממש כמו  בתקופה הזכורה שלא לטוב, של חלוקת המסכות לבעלי זקנים לאוכלוסיה הבוגרת, וה'מפוחים' למשפחות מרובות הילדים.

אם בישובים החרדים לא נשמעו היום, כשנשמעה הצפירה, להוראות, ולא הזדרזו לרדת למקלטים, זה לא היה, במקרה הזה, משום ש'הצפירה' היא מחוקות הגויים, אלא בגלל שמישהו, שם למעלה, בדרג שהכין את התרגיל הגדול, העדיף גם בנושא חשוב זה את ה'קוריוז' על השיקול של הצלת חיי אדם שעומד בבסיסו של התרגיל היום. אם הצפירה העולה ויורדת זרתה בהלה אצל רבים, זה מפני שלא היה מי שניצל את הכלים הנכונים, את העובדה שהצבור הזה מתרכז שלוש פעמים ביום בבתי הכנסת לתפילה, את מערך שעורי התורה ועוד אמצעים רבים ומגוונים שסביבם מתרכזים חיי היום-יום של הציבור החרדי, כדי להעביר באמצעותם את המסר כיצד להתמודד עם האיומים של אויבינו. אבל אל חשש- עם הדיסק בשפת האידיש או בלעדיו, בעיתות צרה ומלחמה חלילה, הציבור החרדי יידע להגיע ל'מקלטים' שלו – אלה אותם בתי הכנסת שלא סומנו במפת ההיערכות ההסברתית של התרגיל שנערך היום.

רבבות מבני הישיבות, האברכים ותלמידי ה'חיידרים' היו בשעת ה'צפירה'   בהיכלי הלימוד, גם אם רצו למלא אחר כל ההוראות ולהכנס למקלטים או לאיזורים מוגנים בעת השמעת הצפירה, התקשו לעשות זאת, בשל העדר מרחבים שכאלהבבתים המטים ליפול או בקארוונים שבהם הם לומדים. כשמדובר בתרגיל זה לא נורא, אבל במקרה של אזעקת אמת חלילה,רק ה' ישמור עיר. בפיקוד העורף יודעים זאת, אולי מסקנות התרגיל יאלצו אותם להודות בכך ה בגלוי ולתת יותר את הדעת לפתרון המצב.

ולסיום: ההקבלה שעשינו כאן לפרשת המסכות לבעלי זקנים והמפוחים, גם היא אינה מנותקת מהתרגיל הגדול.מדובר ב 'תרגיל' הכנה שלנו לנבחרי הצבור. בקרוב, יחולקו המסכות מחדש לתושבי המדינה, הפעם בלי אקונומיקה, וכדי שלא יחזור על עצמו המחדל של חוסר התחשבות בצבור החרדי ובצרכיו המיוחדים, כדאי לתת כבר מעתה את הדעת ולהיות בענין זה עם יד על הדופק.