הידידים שמסבכים אותך

גם אתה שחושב שזה לא קשור אליך? תקשיב טוב תקרא את השורות הקרובות ופתאום תבין שהידידים האלה גם יכולים לסבך גם אותך.

הם שני הידידים הטובים ביותר שלך, אתה ממש לא מסוגל לוותר על אף אחד מהם בכל מחיר, כל אחד מסייע לך בכיוון אחר, הם מעבירים לך תמיד במקום ובזמן הנכון את כל המידע והאינפורמציה לו אתה זקוק, ואתה אפילו לא יכול לחשוב מה תעשה בלעדיהם, ואז ביום אחד בהיר מתברר לך ששני הידידים הטובים ביותר שלך פשוט מסבכים אותך שוב ושוב בכל מיני עניינים שאתה לא מעוניין להסתבך איתם, ואתה לפעמים מרגיש שאתה משתגע ולא יודע מה לעשות.

 

גם אתה שחושב שזה לא קשור אליך? תקשיב טוב תקרא את השורות הקרובות ופתאום תבין שהידידים האלה גם יכולים לסבך גם  אותך.

 

שים לב: שני הידידים הטובים הם שתי עיניך, אתה לא יכול בלעדם הם מצילים לך את החיים.

 

האינפורמציה שהם מעבירים לך בכל שנייה שווה מליונים, אי אפשר לתאר את החיים בלעדיהם והכל נהיה חשוך, אבל מה,  פתאום אתה מוצא את עצמיך לפעמים ברגעים של מבוכה, אתה יודע שהעיניים שלך לא צריכות להיות במקומות האלה, ואתה אומר לעצמיך אסור לי להסתכל, זה מסבך אותי אח"כ ושוב ושוב היצר מפתה אותך ושני הידידים מסבכים אותך.

 

אז כדי שתוכל להתגבר, הקשב מה כותב בעל ה'חפץ חיים': והעין הוא הפתח הראשון של יצר הרע שדרכו נכנס כח החמדה והתאווה בלב האדם  וכמו שאמרו חכמינו ז"ל העין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים.  ועוד ממשיך החפץ חיים בספרו 'שמירת הלשון': ונמצא לפי זה אם לא היה נזהר ביודו בחייו בזה העולם בכח הראיה שלו והיה הפקר אצלו להביט במה שאסרה תורה ידע בבירור כי לעתיד לבוא יהיה כמו סומא ולא יוכל להביט באור השם, והנה ערך הקלקול בעיניו תלוי לפי ערך הפקרו'. 

אז כמו שאומרים תתחילו לפקוח עיניים… ותיזהרו מהידידים שמפילים אתכם שוב ושוב…