הלכות תשליך

'תשליך' הוא מנהג המתקיים ביום הראשון של ראש השנה אחר הצהריים, ליד מקור מים.

  • ביום הראשון של ראש השנה (וכשחל בשבת יש נוהגים ביום השני) אחרי תפילת מנחה לפני שקיעת השמש הולכים לים או לנהר או לבאר ואומרים תפילת "תשליך".
  • תפילה זו נקראת "תשליך" על שם הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" הנאמרת בה וזהו הנושא העיקרי של תפילת תשליך – השלכת החטאים במקום אשר לו יזכרו ולא יפקדו.
  • אחרי אמירת "תשליך" מנערים את שולי הבגדים לסימן שעלינו להשליך את החטאים ולחפש דרכים שיהיו ה"בגדים" (=משל לגוף) לבנים ונקיים מכל חטא.