הלכות ליל ראש השנה

הלכות ליל ראש השנה  מדליקים נרות ומברכים כבכל חג "להדליק נר של יום טוב". כשחל ר"ה בשבת מדליקים מבעוד יום ומברכים "להדליק נר של שבת ויום טוב". אחרי תפילת ערבית מברך איש את רעהו ואת בני ביתו "לשנה טובה תכתב ותחתם". אין מאחלים ברכה זו ביום ראש השנה אחרי חצות היום, כיוון שצדיקים נכתבים ונחתמיםקרא עוד...

הלכות ליל ראש השנה

 •  מדליקים נרות ומברכים כבכל חג "להדליק נר של יום טוב".
 • כשחל ר"ה בשבת מדליקים מבעוד יום ומברכים "להדליק נר של שבת ויום טוב".
 • אחרי תפילת ערבית מברך איש את רעהו ואת בני ביתו "לשנה טובה תכתב ותחתם".
 • אין מאחלים ברכה זו ביום ראש השנה אחרי חצות היום, כיוון שצדיקים נכתבים ונחתמים לחיים מיד וצריך להתייחס לחבירו כאל צדיק גמור.
 • מקדשים על היין קידוש של יום טוב (וכשחל בשבת קידוש של שבת ויום טוב).
 • נוטלים ידיים לסעודה ומברכים ברכת "המוציא" על "לחם משנה" וטובלים את הפרוסה בדבש.
 • נוהגים לאכול בסעודה דברים שיש בהם או בשמם סימן יפה ואות לטובה, לאור דברי חז"ל שאמרו "סימנא מילתא היא" (=סימן דבר הוא), ומתפללים בעת אכילתם על שנה טובה.
 • יש נוהגים באכילת ה"סימנים" גם בליל שני של ראש השנה. ויש נוהגים גם בבוקר בסעודת שחרית. (בן איש חי)
 • נוהגים שלא לאכול בשני ימי ראש השנה דברים חמוצים ומרירים.

  ה'סימנים' שאוכלים לשנה טובה:

  תמרים – לפני האכילה מברכים "בורא פרי העץ" ויכוון להוציא את כל הפירות שיאכל, ואחרי שאכלו ממנו אומרים: "יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתמו שונאינו ואויבינו".

  רימון – ואומרים: "יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון".

  תפוח טבול בדבש – ואומרים: "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".

  קרא (אחד ממיני הדלעת) – ואומרים: "שתקרע רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו".

  רוביא – ואומרים: "שירבו זכויותינו".

  כרתי (דומה לבצל ירוק) – ואומרים: "שיכרתו שונאינו".

  סילקא (סלק עלים) – ואומרים: "שיסתלקו אויבינו ומשטיננו".

  דגים – ואומרים: "שנפרה ונרבה כדגים".

  ראש של איל, של כבש או דג – ואומרים: "שנהיה לראש ולא לזנב".

  ויש מוסיפים עוד מאכלים שיש בשמם לסימנא טבא.