הלכות ליל ראש השנה

הלכות ליל ראש השנה

 •  מדליקים נרות ומברכים כבכל חג "להדליק נר של יום טוב".
 • כשחל ר"ה בשבת מדליקים מבעוד יום ומברכים "להדליק נר של שבת ויום טוב".
 • אחרי תפילת ערבית מברך איש את רעהו ואת בני ביתו "לשנה טובה תכתב ותחתם".
 • אין מאחלים ברכה זו ביום ראש השנה אחרי חצות היום, כיוון שצדיקים נכתבים ונחתמים לחיים מיד וצריך להתייחס לחבירו כאל צדיק גמור.
 • מקדשים על היין קידוש של יום טוב (וכשחל בשבת קידוש של שבת ויום טוב).
 • נוטלים ידיים לסעודה ומברכים ברכת "המוציא" על "לחם משנה" וטובלים את הפרוסה בדבש.
 • נוהגים לאכול בסעודה דברים שיש בהם או בשמם סימן יפה ואות לטובה, לאור דברי חז"ל שאמרו "סימנא מילתא היא" (=סימן דבר הוא), ומתפללים בעת אכילתם על שנה טובה.
 • יש נוהגים באכילת ה"סימנים" גם בליל שני של ראש השנה. ויש נוהגים גם בבוקר בסעודת שחרית. (בן איש חי)
 • נוהגים שלא לאכול בשני ימי ראש השנה דברים חמוצים ומרירים.

  ה'סימנים' שאוכלים לשנה טובה:

  תמרים – לפני האכילה מברכים "בורא פרי העץ" ויכוון להוציא את כל הפירות שיאכל, ואחרי שאכלו ממנו אומרים: "יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתמו שונאינו ואויבינו".

  רימון – ואומרים: "יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון".

  תפוח טבול בדבש – ואומרים: "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".

  קרא (אחד ממיני הדלעת) – ואומרים: "שתקרע רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו".

  רוביא – ואומרים: "שירבו זכויותינו".

  כרתי (דומה לבצל ירוק) – ואומרים: "שיכרתו שונאינו".

  סילקא (סלק עלים) – ואומרים: "שיסתלקו אויבינו ומשטיננו".

  דגים – ואומרים: "שנפרה ונרבה כדגים".

  ראש של איל, של כבש או דג – ואומרים: "שנהיה לראש ולא לזנב".

  ויש מוסיפים עוד מאכלים שיש בשמם לסימנא טבא.