הלכות ערב ראש השנה

 יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה עד אחרי חצות היום. ולמנהג הספרדים משלימים את התענית. בערב ראש השנה מרבים בנתינת צדקה לעניים, וכן מרבים בסליחות ובתחנונים. אין תוקעים בשופר ביום זה – כדי להפסיק בין תקיעות של מנהג לתקיעות של חובה. מתרחצים ומסתפרים ונוהגים לטבול במקוה לכבוד יום הדין. לובשים בגדים נאים ולבנים. וכתוב בירושלמיקרא עוד...

  •  יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה עד אחרי חצות היום. ולמנהג הספרדים משלימים את התענית.
  • בערב ראש השנה מרבים בנתינת צדקה לעניים, וכן מרבים בסליחות ובתחנונים.
  • אין תוקעים בשופר ביום זה – כדי להפסיק בין תקיעות של מנהג לתקיעות של חובה.
  • מתרחצים ומסתפרים ונוהגים לטבול במקוה לכבוד יום הדין.
  • לובשים בגדים נאים ולבנים. וכתוב בירושלמי מסכת ראש השנה: אדם שיש לו דין – לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל שערו ואינו חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יגמר דינו, אבל ישראל אינם כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים שערם וחותכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים שהקב"ה עושה להם חסד.
  • אין ללבוש בגדים יקרים במיוחד כדי שבכל זאת יהא פחד הדין עליהם.
  • חל ראש השנה להיות בימים חמישי ושישי – צריך לעשות ביום ערב ראש השנה "עירוב תבשילין" כדי שיוכלו לבשל ביום שני של ראש השנה לצורך שבת.