את מי בחר האלוקים לגזבר

המשבר הכלכלי הכבד שפקד את ארה"ב ואירופה פסח על פנמה. במקום יש צמיחה כלכלית ואנשיו לא נפגעו במאומה מהמשבר הזה.

בשבוע שעבר ביקר במקום הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א והתפעל מאנשי הקהילה. בחזרתו ארצה הסביר הגאון הגדול את הסיבות לצמיחה הכלכלית בפנמה לפי ראות עיניו וכך הסביר:

אנשי הקהילה בפנמה הם אנשים תמימים וישרים, הם תורמים מכספם לצדקה ולמוסדות התורה והחסד ללא אפליהכולם נהנים מהם ברוחב לב ובמתת יד הגונה. אם כך אומר הרב שטיינמן אומר להם הקדוש ברוך הוא אם אין אצלכם מחלוקת אם אתם נותנים לכולם באורח שווה אתם יכולים לשמש כגזברים של עולם התורה ולכן גם בדין הוא שתמשיכו ליהנות מפריחה כלכלית.