בקצרצרה על הקמפ…

'מעל הכל… זה היה פשוט מרגש'

 

דווקא כשהם במבחן המציאות הם מגלים את יכולתם ואת רצונם, דווקא כשהם לא מחויבים למסגרת והם ברשות עצמם דווקא אז ניכרת ההשקעה האין סופית של ההרגל והרצון.