תודה לך, אלוקים

תודה לך אלוקים על השנה הנפלאה אותה זכינו לעבור בחסדיך וברחמיך הרבים... תודה לך אלוקים על השנה המלאה בעשייה וביצירה, ובנתינת חיים ובריאות לי ולמשפחתי... אם אינך מבין מדוע, אם אינך מבין מה קרה שהתחלתי לומר לך אלוקים ׳תודה׳ הבה ואסביר את עצמי...

תודה לך אלוקים על השנה הנפלאה אותה זכינו לעבור בחסדיך וברחמיך הרבים…

תודה לך אלוקים על השנה המלאה בעשייה וביצירה, ובנתינת חיים ובריאות לי ולמשפחתי…

אם אינך מבין מדוע, אם אינך מבין מה קרה שהתחלתי לומר לך אלוקים 'תודה' הבה ואסביר את עצמי…

את כל זה למדתי אלוקים ממצות הביכורים בה ציוותנו כי עת יגדל ויושלם פרי האדמה אשר נתת לי אלוקים, עת אשכול הענבים, התאנים והרימונים מוכנים הם לאכילה, לא אטעם מהם תחילה, אף לא בעד ברכה… ברוך… מלך העולם בורא פרי העץ…

ממש לא…

אלא אביאם אל הכהן אשר יהיה בימים ההם…

אקח חופשה מהעבודה, אף רעייתי היקרה לקחה חופשה מהעבודה, הילדים עדיין בחופש… (אוי אלוקים מתי זה כבר יגמר…), ונעלה יחדיו לירושלים, נעלה בקול שיר וזמר, תרועה וגיל, נעלה לחצרות בית ה' על מנת לתת  את פרי הביכורים – הבכור שבפירות, אל הכהן, בִמקום לטועמו תחילה אני וביתי…

וכל כך למה?

משום שברצוני להוכיח לך אלוקים דבר אחד, קטן ופשוט…

'אני לא כפוי טובה'

אילו, כפוי טובה הייתי, תחילה הייתי טועם את הפירות יחד עם משפחתי, הרי אתה  יודע אלוקים כמה כסף השקעתי עד שראיתי סוף סוף את הפירות הללו, אתה יודע היטב אלוקים כמה דמעות, תחינות ובקשות ביקשתי ממך על מנת לראות טפטופי גשם ואף יותר מכך, על מנת שאוכל לגדל את פירותי כראוי וחלילה, שלא אפשוט רגל…, שכן אתה יודע כמה כסף מושקע כאן בפירות אלו…

וכעת, שזכיתי שגשמים ירדו, ופירות גדלו בצורה היפה והטובה ביותר, באתי לומר לך אלוקים, 'תודה'…

באתי לומר לך אלוקים, אני מבין ששום דבר לא שייך לי…

באתי לומר לך אלוקים, אני מבין שהפירות שגדלו כאן אינם בזכותי, והם אינם שלי…

באתי לומר לך אלוקים, אני מבין, שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את  החייל הזה…

באתי לומר לך אלוקים, אני מביןשהכל, אבל ממש הכל… הרי הוא ממך!

ולפיכך באתי לתת לך אלוקים באמצעות הכהן את הפירות שנתת לי וליתנם לך לטעום אותם לראשונה, באתי לתת לך אלוקים את הכיבוד הראשון בטעימת הפרי…

באתי לומר לך אלוקים, איני כפוי טובה!

לכן, בסיומה של שנה, באתי לומר לך אלוקים תודה, תודה על כל מה שעשית בשבילי עד כה…

יודע אני שישנם רבים ששוב לא יזכו השנה להיות בין החיים בראש השנה, אולם אני זכיתי לכך…, אני זכיתי לחיים ולבריאות, ולפיכך אני רוצה לומר לך אלוקים, תודה.

תודה, לא רק על כל השנה, אלא תודה על כל יום ויום מימות השנה…

תודה על נסיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהרים…

תודה.