'ו…אל תשכח להתקשר הביתה'

האם יש לך מספיק גרביים... סידרתי לך את המצעים... בוא תכניס לארון את החולצות... אלו רק חלק מהמשפטים שנשמעו שעה ארוכה לפני המועד הרשמי לפתיחת זמן אלול ושנת הלימודים החדשה בישיבה.

שלושים תלמידים חדשים הצטרפו לישיבה בשיעור א', מלווים בהוריהם הגיעו התלמידים הנרגשים שהתקבלו בשמחה ע"י צוות הישיבה והופנו לחדרי הפנימייה בסיוע ההורים הם סידרו והתארגנו בחדרים.

 

התחושה המיוחדת היא כפי שאומר ל"בישיבה" אחד ההורים:

'תראה אם היית מדבר איתי לפני שנה לא הייתי חולם שיום אחד אני יעמוד פה ויסדר לבן שלי את הארון בישיבה, אבל השנה הזו וההיכרות עם ארגון 'אחינו' והרב ראובן עושים את שלהם והנה אנחנו כאן, יש פרפרים בבטן מקווים שילך בסדר אבל אני יודע ושלם עם זה שזה הצעד הנכון בשבילו ובשבילנו'.

 

את ברכת העיר המארחת הביא ראש העיר הרב יעקב גוטרמן. בתחילת דבריו הוא ציין בפני ההורים את מעלתה של העיר כהיותה עיר שכולה תורה וחסד, 'הילדים שלכם לא יראו כאן כלום מלבד תורה וצדקה ואין ספק שזה משפיע על נפש הילד ועוזר לו להצליח'.

אל התלמידים הוא פנה בדברי חיזוק:

'חז"ל אומרים "בראתי יצר הרע – בראתי לו תורה תבלין". – מדוע תבלין, הרי צריך תרופה? ועוד יותר קשה תנסו להניח תבלין על מכה זה רק יותר כואב?!

אלא אומרים לנו חז"ל התורה מועילה כתרופה רק אם היא גם 'תבלין', אם התורה נלמדת במתיקות ובשמחה היא גם תעזור לנצח את היצה"ר, רק המתיקות היא התרופה האמיתית'.