ראיון מיוחד: ה'משגיח' – הרב יעקב הורביץ

עם תחילת ׳זמן אלול׳ בישיבה, נפגשנו לשיחה עם ׳המשגיח׳ הרב יעקב הורביץ שליט״א

בימים ספורים מתחילת הזמן אתם מתמודדים עם קליטת התלמידים החדשים בישיבה יחד עם המשימה שזה עתה הסתיימה המעבר של מסיימי המחזור בישיבה לישיבות גדולות, הרעיון והבשורה להקמת הישיבה הוא ייחודי וראשוני, ולמעשה הועמד בפני מבחן בעת המעבר של בוגרי המחזור הראשון אל הישיבות הקדושות, כיצד מסכמים בישיבה את המבחן הראשון?