צעדים ראשונים בגמרא

מדוע לא כולם נהנים בתחילת לימוד הגמרא וכיצד פותרים את הבעיה הזאת?

מדוע לא כולם נהנים בתחילת לימוד הגמרא וכיצד פותרים את הבעיה הזאת?