חשבון הנפש

מהר מאוד גיליתי שלא מדובר בסתם ערימה של ניירות. מה שהיה מונח לפני היה לא פחות ולא יותר מאשר תכולת בית שלמה  של אדם מבוגר שהלך לעולמו וכל חפציו נזרקו אל הרחוב…