כלים רבי עוצמה

כלים רבי עוצמה ניתנו לו לאדם להגיע ליעדיו. עם כלים אלו יוכל להגיע לכל יעד, גם אלו הנראים רחוקים מהישג ידיו, אם ידע לנצלם.

כלים רבי עוצמה ניתנו לו לאדם להגיע ליעדיו. עם כלים אלו יוכל להגיע לכל יעד, גם אלו הנראים רחוקים מהישג ידיו, אם ידע לנצלם.

 

האדם המוטלים לפניו משימה ויעד הרחוקים ממנו מרחק זמן או מרחק גובה, עליו להצטייד בכלים מתאימים שיסייעו לו להשגת יעדו.

 

כאשר יהיה עליו להגיע למדינה רחוקה יחפש דרכי נסיעה מתאימים, שהרי רגליו לא יוליכוהו לבדם.

אם וכאשר יחצה ים בדרכו יחפש כלי שיט וציוד ראיה המתאימים ליעד כזה.

 

והנה עומד האדם לפני משימה רחוקה וגבוהה. עליו לשנות את עצמו מהמסד ועד הטפחות, עליו לשנות את כל אורח חייו, את הרגליו, את תפיסתו והבנתו, הוא צריך לשוב בתשובה שלימה, הוא צריך להתחיל את הכל מהתחלה, עם איזה כלים עליו להצטייד כדי שיעלה הדבר בידו?

 

התשובה היא כי למרות ששינוי גדול זה באדם היא משימה הנמדדת באמות מידה של מרחק זמן וגובה אדירים, נכון שהיעד רחוק מהאדם כמרחק האדם מהשמים וכמרחק האדם מעבר לים, העניק הקב"ה לאדם כלים קרובים וזמינים ביותר, כלים רבי עוצמה עימהם יוכל להשיג את יעדו- "בפיך ובלבבך לעשותו".  

   

יש לך פה, יש לך לב, הפעל אותם. השתמש בכלים אלו הנמצאים אצלך.

 

הכח הטמון בפה ובלב הוא שהם פועלים אצל האדם באופן טבעי ללא מחשבה וללא רצון, כל אשר על האדם לעשות הוא לכוון את פעולתם נכון, להשתמש בהם ככלי סיוע לשיפור תפילתו, לתוספת לימוד, לכוונה יתירה בברכות, ללימוד מוסר ומחשבה וחשבון הנפש. כלים אלו הם שיעלו את האדם לגבוה שבהרים, ולמרחק הרב ביותר.

 

כי קרוב אליך הדבר…