הרב ניסים יגן זצוק"ל: מעלות חודש אלול ומה הדרך לזכות הדין

ראש השנה ויום והכיפורים.. משך ההרצאה: 03:18 דקות