הגנב הקטן

הילד לא הלך בדרכי אביו ואמו, אף לא בדרכי אחיו ואחיותיו, הוא פרש מן הדרך…

המועדונים והפאבים היו מנת חלקו מידי לילה, ואת שעות הבוקר הקדיש למילוי כוחות גופו בשינה ערבה ועמוקה…

המתמצאים בדבר לבטח ישאלו מאין לו הכסף לבלות מידי לילה? כוסות בירה אלכוהול כזה ואחר, אינם נמכרים בחבילת מוצרי 'הכל בשקל' אף לא ברשתות 'הכל בדולר' וכסף מנין?

שאלה זו שאלו כולם, כל חבריו, ידידיו ומכריו, אך הוא מעולם לא טרח לספק את התשובה…

אף הוריו לא השכילו להבין זאת, מאין לו הכסף לבזבז מידי ערב? עד אותו ערב בו חזרו ההורים וגילו את בנם מחטט בארונותיהם ומכלה את כספם המוטמן שם מזה זמן רב.

הוריו שוב לא יכלו להבליג על מעשיו, מבינים הם דיו כי מכאן הדרך קצרה אל הרֶשע, אף אל הרצח, אם יתקל במפריעים בעבודתו, מלאכת הגניבה, לצורכי תענוגות נפשו…

ועל כך מצווה התורה  (דברים פרק כא, יח-כא)  כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם:  וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מְקֹמוֹ:  וְאָמְרוּ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ זוֹלֵל וְסֹבֵא:  וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ:

ובחוסר ברירה, יוצאים הם אל בית הדין…

וכל כך למה. שוב הלא עדיין לא עשה את הגרוע מכל, הלא עדיין לא הרים את ידו בנפשות ישראל, ועל מה ולמה ניתן עונש זה, עונש סקילה? כלום רצח הוא משהו?

רש"י הקדוש נתן מענה לקושיה זו באמרו: 'ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב'

כאומר, הוא בוודאי יגיע לשם… מוטב להענישו קודם שאחרים ישלמו על כך בחייהם, כדין הבא להרגך השכם להרגו…

אכן דברים קשים הם…

קשים הם שבעתיים עת נלמד על ישמעאל כאשר צמאה וכלתה נפשו ל'מים', הוא התמוטט, היה הוא באפיסת כוחותיו ואמו רואה כיצד חיי בנה הולכים ואוזלים, היא רואה את מלאך המוות מוציא את נשמתו טיפין טיפין…

וישמעאל בוכה…

ישמעאל מבקש מאת אלוקים מה שיבקש כל אדם באשר הוא, בקשת החיים!

וישמע אלוקים את קול הנער…, אלוקים שומע את תפילתו של ישמעאל…

מלאכי השרת פונים אל הקב"ה בתחנונים לבל יתן לו עוד חיים, הן עתידים הוא ובניו להמית את בניך בצמא, ואתה מעלה לו באר???

ותשובת אלוקים היתה איפה, כלום מה הוא עתה? צדיק? או רשע? ומשנענה כי צדיק הוא אמר להם למלאכיו  'באשר הוא שם' איני דן את האדם אלא לפי שעתו.

ומעתה הדברים אכן תמוהים שבעתים, הן בן סורר ומורה בשעה זו אינו רוצח ומלסטם את הבריות, הוא בסך הכל 'גנב קטן' – הלזה יקבל עונש? מוות?

וכשתאמר, 'על שם סופו' כאומר, ודאי הוא כי סופו ללסטם את הבריות, שוב שאול נשאל וכי ישמעאל לא היה כן? אף ישמעאל המית את בני ישראל ומ"מ זכה לחיים שכן דן אותו אלוקים על פי מעשיו העכשויים וכיצד נחרוץ אנו את דינו של בן הסורר ה-'גנב הקטן' בעונש, החמור מכל – מוות???

ותשובתה בצידה…

אכן הבחירה החופשית ניתנה לו לאדם באשר הוא, על מנת שיוכל לתקן את מידותיו ולהתמודד מול יצרו הטוב והרע.

וכיון שיש בחירה לאדם, הרי כי אף אם יעבור עבירה כזו או אחרת אל לנו למהר לחרוץ את גזר דינו, שכן יצרו הטוב ינסה בכל כוחו ומאודו לשכנעו לשוב לדרכו, אל הדרך הטובה…

ולפיכך למרות שישמעאל יהרוג את ישראל, אלוקים ידונו כאחד העם, פן ישוב הוא בתשובה שלימה…

לא כן הוא בן הסורר ומורה…

ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, כי כאשר התרגל הוא להיות 'זולל וסובא' לזלול במזללה, ולשתות כשַתיין כמויות נכבדות ששוב אצלו ללכת ישר הרי היא מלאכה קשה… שוב חי הוא את חייו כבעל חיים, אשר ממלא את כל תאוותיו ואין סיפק בידו לבחור בין טוב למוטב, אין סיפק בידו לבחור אם לשלוט בעצמו או לא, שכן את אשר יחפוץ… יעשה…

ולפיכך ירדה תורה לסוף דעתו כי אותו האדם למרות גילו הצעיר למָדַי, סופו להגיע לחיות חיי בהמה באופן שהבחירה תהיה ממנו והלאה… שכן לשלוט בעצמו אינו יוכל, וסופו ללסטם את הבריות…

חסה התורה על האדם, ואמרה, מוטב שימות זכאי – שימות רק כאילו עבר על חיוב סקילה, משימות חייב – כשיעבור על חיוב מיתה של של ממש…

אם עדיין לא נהפכנו לבהמות, שוב הבחירה היא בידינו…

אשרי העם שככה לו!