זמני ראש השנה תשפ"א 2020

יום שיש כ"ט אלול תש"פ ויציאת ראש השנה - ב' בתשרי תשפ"א (18-20/09/2020)

יום שישי כ"ט אלול תש"פ ויציאת ראש השנה – ב' בתשרי תשפ"א (18-20/09/2020)