זמני ראש השנה תש"פ 2019

זמני כניסת ראש השנה - יום ראשון כ"ט אלול תשע"ט ויציאת ראש השנה - ב' בתשרי תש"פ