זמני ראש השנה תשפ"ב 2021

זמני כניסת ראש השנה - יום שני כ"ט אלול תשפ"א ויציאת ראש השנה - ב' בתשרי תשפ"ב (6-8/09/2021)

יום שני כ"ט אלול תשפ"א ויציאת ראש השנה – ב' בתשרי תשפ"ב (6-8/09/2021)