הימים הראשונים בישיבה

ביקשנו לשוחח עם הרב הגאון רבי מיכאל חסין שליט״א, ראש ישיבה למצוינים ברחובות, על התחדשות, על סגולות להצלחה בלימוד התורה, ועל התקופה הראשונה בישיבה

הרב הגאון רבי מיכאל חסין שליט"א, ראש ישיבה למצוינים ברחובות, על התחדשות, על סגולות להצלחה בלימוד התורה.

 

מהי החשיבות של התחלה חדשה?

 

כאשר בחור עושה את צעדיו הראשונים בישיבה עליו לדעת שבמובן מסוים הדברים שהוא עושה עתה, בימים הראשונים יש להם השפעה עצומה על כל המשך הדרך.

 

חז"ל מדגישים מאוד את הערך החשוב של ההתחלה. כאשר היסודות נעשים בצורה הנכונה אזי כל הבניה שבאה אחר כך היא יציבה וטובה. אומרים בשמו של הגאון מוילנא שאם יבנו בית כנסת שכל הפועלים שעוסקים בבניינו יהיו יראי שמים ויכוונו בבנייתו כוונות טהורות, וגם כל הכלים והחומרים הנחוצים לבניה נאספו והוכנו על ידי אנשים יראי שמים, הרי שמובטח שמי שיתפלל בבית הכנסת הזה לעולם לא יחשוב כוונות זרות בשעת התפילה.. ולכן אסור להפסיד את המעלה העצומה של ההתחלה החדשה.

 

איזה עצה הרב נותן לבחורים שזה עתה עושים את צעדיהם הראשונים בישיבה?

 

דוד המלך מתאר את תשוקתו הגדולה ביותר ואומר: "אחת שאלתי מאת ה'… שבתי בבית ה'". המילה 'שבתי' יש לה משמעות של קביעות, של ישיבה במקום. המפתח להצלחה בתורה ולקבלת סיפוק מהלימוד הוא בכך שאדם הופך את בית המדרש למקומו הקבוע ומתנתק מכל יתר העיסוקים האחרים. המעלה של הישיבה היא בכך שהיא מספקת לבחור את התנאים המאפשרים לו את זה. בחור שיושב בבית המדרש ואף עוסק בתורה,

 

אבל במקביל יש לו גם עיסוקים אחרים מחוץ לבית המדרש לא יוכל להפיק מהלימוד שלו את מלוא ההנאה והעוצמה הרוחנית. אי אפשר 'גם-וגם'. ההשתקעות בתורה צריכה להיות מוחלטת.

 

כמובן שבחור מחויב בכיבוד אב ואם, שומר על קשר עם ההורים, משתף אותם במה שעובר עליו, ומגיע מפעם לפעם לביקורים בבית. אדרבא, זה חלק מעבודת ה' שלו. אבל מעבר לדברים הבסיסים הללו עד כמה שהבחור בתקופת הלימוד יהיה מובדל יותר מעיסוקים זרים הוא יראה בצורה מוחשית שיש לו יותר סייעתא דשמיא.

 

מבחינה זו 'זמן אלול' היא התקופה האידיאלית להיכנס לעולם הישיבה. זהו פרק זמן לא-ארוך של כחודש ימים שמתחיל בראש חודש אלול ונמשך עד יום כיפור. בתקופה הזאת יש עוצמה רוחנית אדירה שמסוגלת להטעין את המצברים לכל ימות השנה. יש את החגים, התפילות, עבודת המוסר וחשבון הנפש. חזקה על מי שינצל את פרק הזמן הזה כהלכה שיהפוך לבחור מרומם יותר.

 

איך באמת אפשר לחוש את משמעות הימים הנוראים הקרבים ובאים?

 

בתחום הרוחני נוהג הכלל הקובע שכל דרגה שמשיג האדם תלויה במידת ההשקעה שלו. בחור שלא הכין את עצמו נפשית מסוגל לעמוד ליד החזן בקטעים המרגשים ביותר של תפילת ראש השנה ולהשאר אדיש לחלוטין.

 

זו אחת הסיבות לכך שחז"ל תיקנו ארבעים ימי הכנה קודם לראש השנה. הדרך המומלצת היא פשוט ללמוד כראוי את הנושאים שקשורים לימים הנוראים. לעיין בספרים שמסבירים מה זה תקיעת שופר, מהי המשמעות של יום המשפט בראש השנה, כיצד מתקנים את המעשים. עצם ההבנה והתבוננות במושגים הללו מעוררות באדם את התחושות המתאימות לימים המרוממים של חודש אלול.