"כי האדם עץ השדה"

פסוק זה: "כי האדם עץ השדה" (דברים כ, יט), המופיע בפרשת השבוע, משמש מקור בלתי נדלה לרעיונות ולדימויים בתחומים רבים ביהדות. במאמר זה נעסוק בתחום החינוך.

נפתח בסיפור שהתרחש באירופה בשנים שלפני השואה. באותן שנים התפשטה בקרב חוגים מסויימים תופעה מדאיגה מבחינה רוחנית. יהודים שומרי מצוות לא הקנו תשומת לב ראויה לחינוך היהודי של ילדיהם. מסיבות חברתיות הם העדיפו לשלוח אותם ללמוד במסגרות נטולות חינוך יהודי. התוצאות ניכרו מיידית. הצעירים התרחקו ממסורת אבותיהם וחדלו לקיים מצוות. באחד ממקרים אלו התרחש האירוע הבא:

יהודי שלא עמד בלחצי החברה, שלח את בניו ללמוד במסגרות מרוחקות מבחינה רוחנית. רבו של אותו יהודי הוכיחו על כך ותבע ממנו במפגיע להוציא משם את בניו, אך הלה לא נענה. הקפיד הרב על הסירוב ועל חוסר ההתחשבות, וציוה עליו לבל יראה את פניו עד שיציית לדבריו. חשב הלה בלבו: אסע לויז'ניץ. הן הרבי הוא אוהב ישראל, ולא יוכיח אותי.

עשה כן, ואמנם רבי ישראל מויז'ניץ קיבלו בסבר פנים יפות. נמצא מי שסיפר לרבי כי יהודי זה גורש מחצר רבו בגלל החינוך המרוחק מיהדות שהוא מעניק לילדיו, אך הרבי לא הגיב ולא שינה את הנהגתו כלפיו. להיפך, הוא הזמינו שיצטרף אליו לטיולו היומי.

הם טיילו בשדה. הרבי הצביע על העצים וסיפר:

בילדותי, בפרוס חג הפסח, יצאנו ללמוד בחצר, אך תשומת ליבנו הוסחה מן הלימודים. ראה זאת המלמד, והחליט לרתק את תשומת ליבנו לנפלאות הבריאה.

העצים סביבנו החלו להוציא עלים לאחר החורף המושלג, והמלמד הסביר לנו כיצד ניתן להכיר את סוג העץ לפי צורת הגזע והעלים. הנה, עלים אלו הם של עץ התפוח, ועלים אלו הם של עץ השזיף. אנחנו הילדים, בקושי הבנו את דבריו, קשה היה לנו להבחין בין סוגי העלים.

מתי ידענו כל עץ מהו? כאשר הגיעה השעה, והעץ הוציא את פירותיו! אז ידענו שעץ שגדלים עליו תפוחים – עץ תפוח הוא, ועץ שגדלים עליו שזיפים – עץ שזיף הוא.

הרבי לא הוסיף כל הסבר, אולם ללבו של אותו אדם חדר מסר ברור. הפירות מעידים על העץ, והבנים מעידים על האב. אם הוא מחנך אותם בדרך כה מרוחקת מיהדות, סימן שגם הוא מרוחק, אלא שהדבר עדיין לא ניכר, כי טרם צמחו הפירות המנוכרים של עצו. אותו יהודי הבין, שאין כל אפשרות שבניו יתחנכו בהשראתו בחינוך רחוק ומנוכר, ואילו ליבו שלו יחשב ללב זך ונקי. מסתבר מאד שהפגם מתחיל בלבו פנימה.

הרבי, לא הזכיר את ענין חינוך הבנים, אולם אותו אדם שב לביתו והוציא את בניו ממסגרות לימוד אלה. חפץ היה שפירותיו יהיו פירות הראויים לאכילה, שהרי הוא עצמו נקרא על שם פירותיו.

רעיון זה, הכלול בפסוק: "כי האדם עץ השדה", מדגיש את העובדה שאישיותו של האדם, מגמותיו ונטיותיו, מעלותיו וחולשותיו, ניכרות היטב בדמותם של בני הדור הבא. חינוך אינו מתמצה בדיבורים נאותים או במתן ציוויים. החינוך הינו בראש וראשונה מתן דוגמה אישית מצד ההורים, והליכת הבנים והבנות בדרך שסללו ההורים בחייהם.

לכן, ככל שההורים יבנו את ביתם על יסודות יהודיים איתנים יותר, באותה מידה ילבלבו בבית זה עצים צעירים ורעננים ועליהם יגדלו פירות לתפארת.

[מתוך אתר ערכים]