ברכות הנהנין

המספר עשר הוא מספר המורה על שלימות. המספרים שאחריו מורכבים מעשר הספרות הראשוניות. מתוך כך עולה, שהמספר מאה, המורכב מעשר כפולות של עשר, מציין את השלימות המוחלטת. משמעות הדרישה שנברך מאה ברכות בכל יום היא, שהקב"ה מבקש מאיתנו שנהיה מושלמים בתחום הברכות. השלימות בנושא הברכות מהווה מפתח לשלימות הכוללת של האדם. מהפסוק: "ועתה ישראל מהקרא עוד...

המספר עשר הוא מספר המורה על שלימות. המספרים שאחריו מורכבים מעשר הספרות הראשוניות. מתוך כך עולה, שהמספר מאה, המורכב מעשר כפולות של עשר, מציין את השלימות המוחלטת.

משמעות הדרישה שנברך מאה ברכות בכל יום היא, שהקב"ה מבקש מאיתנו שנהיה מושלמים בתחום הברכות. השלימות בנושא הברכות מהווה מפתח לשלימות הכוללת של האדם.

מהפסוק: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך" (דברים י', י"ב), למדו חכמים, ש"חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום" (מסכת מנחות דף מ"ג, ב').

עולמנו, עולם מורכב הוא. כל הישג כרוך בהשקעת מאמצים. משאבים ואמצעים שונים נדרשים מהאדם, כדי שבעזרתם יוכל להשיג את מבוקשו. עם זאת, בתוך סבך הפעולות והמעשים חייב האדם לזכור תמיד את היעד שהוא שואף להגיע אליו. פעמים רבות, בעיצומו של המירוץ הבהול אחר האמצעים, התכלית עצמה נשכחת ונזנחת. במרוצת הזמן, האמצעים נראים כאילו הם המטרות. כדוגמה מרכזית נציין את רדיפת הממון, שהפכה למוטיב מרכזי בחיי חלק ניכר של האנושות, בעוד שלמעשה, הרכוש והממון אינם אלא אמצעי בלבד.

כאשר ההתעלות הרוחנית – שהיא מטרת החיים העיקרית – נשכחת, עלול האדם למצוא את עצמו שקוע בנטיות חומריות וברדיפה אחר הנאות ומותרות. כדי למנוע משבר זה אנו מברכים את הברכות בכל יום.

כאשר אנו מקדימים לצעד החומרי ברכה המביעה אמונה בה', אמונה שכל השפע וההטבה באים ממנו, הופכות האכילה, השתיה ושאר ההנאות לדרך שבאמצעותה אנו מעמיקים בנפשנו את הביטחון בה'. הדגשת אמת זו בכוונה ובתשומת לב, מכוונת תדיר את האדם ליעדים רוחניים.

על כל נברא להזכיר את רוב הטובה שהאלוקים מיטיב עמו, להעריך נכונה את הטובות הללו, ולא להמעיט בערכן. כל אדם מכיר טובה ומודה לזה שגמל עמו טובה. קל וחומר שחייב האדם להודות לבוראו המשפיע עליו ללא הרף טובה וברכה.

עדים אנו לתופעה, שלפעמים ילד מביע חוסר שביעות רצון, למרות שקיבל זה עתה משחק או ממתק. את חוסר שביעות רצונו הוא יביע באמצעות בכיות וצעקות, וינמק זאת בכך שלא קיבל את הממתקים שרצה, או שאחיו קיבל יותר ממנו. תחושת הקנאה או החסר האמיתי או המדומה שיש לו, מאפילים על ההנאה, עד שאינו חש במחוייבות להודות.

מצב דומה קיים גם בעולם המבוגרים. האדם אינו מסתפק לעולם במה שבידו, תמיד עיניו נשואות אל מה שעדיין אין לו.

למטרה זו נועדו הברכות. מטרתן לרכז את תשומת לב האדם לטובה שהוענקה לו בשפע מאת הבורא, ועל ידי כך לפתח את תחושת הכרת הטובה כלפיו. כאשר אנו מברכים בכל יום ברכות רבות מתוך כוונה ותשומת לב, חודרות ללבנו הידיעה וההכרה, שבמשך כל שנות חיינו מעניק לנו הבורא שפע ברכה, והוא מעוניין בטובתנו ובאושרנו התמידיים.

[מתוך אתר ערכים]