הדרך אל החופש…

סוף סוף הגיע החופש…

משרדי התיירות עובדים עד השעות הקטנות של הלילה, ועד בכלל…

עיתוני הבוקר / עיתוני סוף שבוע / מיני המגזינים האלו והאחרים יעמידו אותנו מול התלבטות גדולה למדי…

היכן נעדיף לנפוש?

בצפון או בדרום, ואולי במרכז ומקסימום בירושלים…

בצימר או בבית מלון, ישאלו המבינים יותר או פחות…

והמובחרים שבעם…

באנגלברד שבשוויץ, בעיירת זיילפד שבאוסטריה או בסאנו דל-גראפה שבאטליה, והרשימה עוד ארוכה…

אכן, שאלה קשה…

אולם באמתחתי תשובתה בצידה…

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר…

מפני מה נתאווה משה ליכנס לארץ ישראל, – דרש רב שמלאי בתלמוד, וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו בני ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל – אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי (סוטה יד.)

נכון, משה רבינו לא יוותר על ארץ הקודש גם במחיר של תקט"ו תפילות ותחנונים, שמא, פן, אולי אלוקים יענה לבקשתו, להיכנס אל הארץ, אל ארץ הקודש…

יודע הוא ערכה של ארץ קדושה זו, ולפיכך מפציר הוא ומשווע להיכנס לתוכה, חלילה מלצאת הימנה…

לאותם, שאינם מכירים בתירוץ המוכר כל כך… 'אני נוסע לצורכי בריאות' וכדומה… – נדמה, כי ניתן בזה מענה, לפחות, בחלק מספקות היום…

ובהזדמנות זו… נבקש סליחה מחברות התיירות אם פגענו לכם, חלילה, בפרנסתכם…

אגב, כעת ראיתי…

מחירי מבצע! למזמינים לראש השנה וסוכות…