חתם על שירות "קבע"!

מה עושים כשהחיים במסגרת החממה של הישיבה קוסמים, והדרך הביתה אי שם בצפון הרחוק, מלאה מהמורות ומכשולים? הפיתרון פשוט! – חותמים "קבע" בישיבה! נשמע דמיוני? לא בטוח! ראש הישיבה הרב ברלין שליט"א הורה לאחד הבחורים החשובים, א.נ. שמו, שבמשך כל שבתות ה"זמן" שלא התקיימו בהם שבתות ישיבה יוסדרו עבורו מקומות אוכל ולינה, באופן שיוכל להישארקרא עוד...

מה עושים כשהחיים במסגרת החממה של הישיבה קוסמים, והדרך הביתה אי שם בצפון הרחוק, מלאה מהמורות ומכשולים? הפיתרון פשוט! – חותמים "קבע" בישיבה! נשמע דמיוני? לא בטוח!

ראש הישיבה הרב ברלין שליט"א הורה לאחד הבחורים החשובים, א.נ. שמו, שבמשך כל שבתות ה"זמן" שלא התקיימו בהם שבתות ישיבה יוסדרו עבורו מקומות אוכל ולינה, באופן שיוכל להישאר במקום ללא צורך לנסוע לשבתות, לטבריה הרחוקה. אשר בעיר זו ובדרך אליה "מובטח" לו 'ניסיונות' 'החלקות' 'מעידות' וכו' רח"ל,.

וכך שבת אחר שבת נהנה הבחור א.נ. מסעודות שבת, ואוירה נהדרת אצל רבני הישיבה, אשר קרבוהו עודדהו ואמצוהו בחום! אחר שכך, לא פלא שהבחור טוען ש"עליה" שכזו, לא זכה לחוות בכל "זמן" הקיץ! שירות "קבע" או לא?!