השבת נועם הנשמות!

בני שיעור ג׳ היקרים! שיעור המייסדים של הישיבה! השיעור שמסיים את השלב הנוכחי ושם פניו אל עבר הישיבות הגדולות, הדבר מפליא עד כמה שהסייעתא דשמיא נגלית, והבחורים מוצאים ומפלסים את דרכם לישיבות גדולות בקלות.

בנישיעורג' היקרים! שיעור המייסדים של הישיבה!

 

השיעור שמסיים את השלב הנוכחי ושם פניו אל עבר הישיבות הגדולות, הדבר מפליא עד כמה שהסייעתא דשמיא נגלית, והבחורים מוצאים ומפלסים את דרכם לישיבות גדולות בקלות. הבחורים התקבלו, לטובות שבישיבות!

 

לקראת הפרידה נערכה עבורם מטעם הישיבה, "שבת גיבוש" בירושלים, כשבליל שבת גאו הרגשות, עת נשאו את תפילת ליל השבת ב"כותל המערבי" מקום שלא זזה ממנו שכינה מעולם, לאחר מכן הלכו לסעוד את סעודת ליל השבת אצל אחד מרבני הישיבה, כשמאוחר יותר נערכת התכנסות של "עונג שבת" בשכונת בית ישראל באווירה הקסומה של ישיבת מיר המעטירה.

 

כמו כן זכו להתעלות בלימוד "סדר" ביום השבת, בכדי לחוש את מרחבו הרוחני של עולם הישיבות שבחוץ. בביתו של אביו של ראש הישיבה הרב ברלין שליט"א ברח' שמואל הנביא, התכנסו הבחורים לסעודה שלישיתכשאח"כ הם מתעכבים במס' ישיבות, בכדי להכיר את ה"יופי" שבעולם הישיבות מקרוב. איחולינו לבחורים היקרים, המשיכו בהצלחה שהותוותה לכם כל אחד ע"פ דרכו, בשורשים החזקים שהשרשתם ב"ביתינו החמים" – ישיבת 'אחינו' מודיעין עילית.