ראיון מיוחד: מחנה קיץ 'קמפ' הישיבה לצעירים

לקראת ימי בין הזמנים ומחנה הקיץ – ׳קמפ׳ של הישיבה לצעירים, ביקשנו לשוחח עם הרב יעקב מויאל שליט״א מרבני ומקימי הישיבה.

הרב מויאל, נתחיל ברשותך בסיבות לקיום המחנה?

 

זה לא סוד עבור מי הוקמה הישיבה, והניסיון של ארגון 'אחינו' אף הוא ידוע לכולם, השנים הרבות שאנחנו ב'אחינו' מטפלים בנוער בתוך הישיבות מלמדות שיש סיכון מיוחד בקיץ, יש תאריך שבעולם הישיבות לא אומר כלום, 'הראשון לשביעי', ביום זה יוצאים אלפי תלמידים לחופש, הבחורים שאנחנו מטפלים בהם יש להם אחים ואחיות, שכנים, חברים שיוצאים לחופש, והם לא יוצאים וזה משבר מסוים, והחופש אם הוא מסוכן בירושלים, ובבני ברק, ודאי שהוא מסוכן פי כמה וכמה באשקלון בבאר שבע ובטבריה.

 

אחד הרעיונות בהקמת הישיבה היה לקחת את המסקנות שהתנסינו בהם ולשים אותם בתוך הישיבה שלנו.