פינת ההלכה – מאת: הבחור נועם עטי'ה, מושב ברכיה

מאת: הבחור נועם עטי'ה, מושב ברכיה

מאת: הבחור נועם עטי'ה, מושב ברכיה