מבי מדרשא – מאת: הבחור מאור שערבי, קרית מלאכי


מאת: הבחור מאור שערבי, קרית מלאכי

בבא מציעא