מבי מדרשא – מאת: הבחור דניאל דוכניאן, ירושלים

מאת: הבחור דניאל דוכניאן, פסגת זאב ירושלים פרשת השבוע – בחוקותי כתוב בפרשת בחוקתי "אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם" לכאו' קשה כי בפסוק משמע שמקבלים שכר על מצוות בעולם הזה והרי כתוב ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא דהיינו שלא מקבלים שכר בעוה"ז על עשיית מצוות, ונראה לומר שכל הברכות הכתובותקרא עוד...


מאת: הבחור דניאל דוכניאן, פסגת זאב ירושלים

פרשת השבוע – בחוקותי


כתוב בפרשת בחוקתי "אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם"

לכאו' קשה כי בפסוק משמע שמקבלים שכר על מצוות בעולם הזה והרי כתוב ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא דהיינו שלא מקבלים שכר בעוה"ז על עשיית מצוות,

ונראה לומר שכל הברכות הכתובות בפרשה זו אינם באים לשכר על המצוות אלא לקיים את האדם שיהיה לו לעזר ולסיוע לקיים את המצוות.