מבי מדרשא – מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים

מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת יםבבא מציעא – דף ל"ד ע"ב


מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים

בבא מציעא – דף ל"ד ע"ב