המרוקאים מתפארים בדת היהודית!

נשיא בית המשפט המרוקני – השופט עבדאללה בוג׳ידה: ״אנחנו מתפארים בזה שיש לנו דיינים שדנים לפי דין תורה״

אנחנו מתפארים בזה שיש לנו חמישה דיינים שדנים לפי דין תורה", אומר לנו נשיא בית המשפט. "אנו גאים בזה לעיני כל, ומציינים את העובדה הזו באוזניהם של בני עמים אחרים שמגיעים לכאן. אנחנו מדגישים זאת הן כשמדובר במשפטנים והן באוזני אורחים שמגיעים לכאן מסיבות אחרות. יש לנו מסורת של יותר משלוש מאות שנה, של יחסים מיוחדים עם העם היהודי. היהודים היו תמיד חלק מהעם המרוקני. חלק מהתרבות שלנו זה לקבל ולארח.

 

הרב אלחדד דיין ושופט בבית המשפט המרוקני: לפי השילוט שלא יכולתם לקרוא בגלל שהוא כתוב שבפה הערבית, זהו אגף מיוחד למשפט עברי. ב-1949 חוקק המלך חוק על פיו יהודים צריכים להישפט על פי דת משה. מאז, בכל ענייני ירושות, נחלות, גיטין וקידושין, אנחנו שופטים על פי ההלכה היהודית.

 

הרב ישראל חזות דיין ושופט בבית המשפט המרוקני:זהו חוק המדינה! על פי חוקי המלך, יהודים צריכים לדון רק על  פי ההלכה היהודית. פסק ההלכה על פי השו"ע מקבל תוקף של "חוק המדינה".  כך למשל המלכות סבורה שאם על פי השו"ע הירושה שייכת לפלוני, אז גם אם על פי חוק הכללי הייתה ההכרעה צריכה להיות שונה, אך כיון שמדובר ביהודים, לדידם ההלכה היהודית צריכה לקבוע.

 

[מתוך ראיון ליתד נאמן]