שר התחבורה ישראל כץ: האנרגיה שנטענת בלימוד התורה משרה על העם היהודי

אני יכול לומר בפה מלא, שהמגזר החרדי הוא הכור הגרעיני שמניע את כל הגוף של העם היהודי. הוא הלב והמוח. הפעילות המבורכת של המגזר היא שמעבירה את האנרגיה לכל יתר חלקי הגוף.

אני יכול לומר בפה מלא, שהמגזר החרדי הוא הכור הגרעיני שמניע את כל הגוף של העם היהודי. הוא הלב והמוח. הפעילות המבורכת של המגזר היא שמעבירה את האנרגיה לכל יתר חלקי הגוף. האנרגיה שנטענת בלימוד התורה משרה על העם היהודי ומאפשרת לכולנו לעסוק בעיסוקינו ללא דאגות. בכל נושא יהודי וקידום נושאים יהודיים אני אשמח להיות הפה של המגזר החרדי. אשמח להשתתף, לעזור ולסייע, ככל שיידרש, וכך גם עשיתי עד כה.

 

"כך למשל בנושא הקברים באשקלון אמרתי לשרים בממשלה כי כשר התחבורה אני יודע כמה השקיעו ומשקיעים בנושאים כמו אריכאולגיה ונוף. כמו למשל שימור עץ השיקמה העתיק ליד בית החולים באשקלון. ואם בנושאים אלה משקיעים כל כך הרבה, אזי על אחת כמה וכמה, צריך להשקיע בשמירה ובאי חילול קברים".

 

בעלי הון רבים מהמגזר החרדי מדורגים במאה העשירים של ישראל-בעשירונים העליונים ואף במאיון העליון של ישראל. זאת בנוסף לאלפי עמותות המסייעות לציבור גדול בתחומים רבים ולמוסדות חינוך, וכמאמר חז"ל בפרקי אבות "הלומד על מנת ללמד- מספיקין בידו ללמוד וללמד והלומד על מנת לעשות – מספקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות"

 

אתם נוהגים כמעשה יששכר וזבולון: יש הלומדים, יש העוסקים במלאכה  ויש העוסקים בזה ובזה".

 

"אנחנו כולנו שותפים לבנין המדינה ולשמירה על ערכיה, וערכים אלו הם בעצם הסיבה להמצאותינו כאן, בארץ הזאת. הם המאפשרים לנו לעמוד כאן בגאון, בתנאים לא תנאים. הגניוס היהודי מאפשר לנו לשרוד ואף  להצטיין בכל תחום. גם כשמדינות חזקות וגדולות מאיתנו, ללא כל הקשיים, נפלו וזה קרה בעיקר במדינות בהם היהודים לא היה כח דוחף"

 

[דברים בפורום מנהלים – המודיע]