כשנמצאים בעולם הזה אין מבינים את חשיבות ענית אמן

פעמים רבות אנו עונים ׳אמן׳ כשאנו שומעים מישהו מברך ברכה, אך איננו יודעים כמה חשיבות יש למי שעונה ׳אמן׳.

פעמים רבות אנו עונים 'אמן' כשאנו שומעים מישהו מברך ברכה, אך איננו יודעים כמה חשיבות יש למי שעונה 'אמן'.

 

בספר "נוטרי אמן" מובאים דברים מעוררים במיוחד בנוגע לחיזוק עניית אמן, אשר נאמרו ע"י ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, בשיעור שנאמר בביתו.

 

"כשנמצאים בעולם הזה איננו מבינים את חשיבות עניית אמן, שהיא שווה מיליארדים ואיננו מעריכים את זה, ואילו בעולם האמת כל אמן שענה בעולם הזה יעמוד לזכותו, ואם חסרה לו עניית אמן אחד אין דבר שבעולם שיכול לתקן זאת"

 

"פעם היו יהודים מקפידים מאד בעניית אמן, והיו מחפשים עוד אמן ועוד אמן, עד שהיו הולכים מאחד לאחד כדי לשמוע את הברכות ולענות אמן, וכך יש אומרים את הברכות בקול כדי שיוכלו לענות אחריהם אמן, וזה דבר טוב מאד שהם מזכים אחרים במצוות".

 

"ומרן הסבא מקלם היה אומר שכדאי לבוא לעולם הזה ולחיות את כל החיים כאן , וכל זה בשביל לענות אמן פעם אחת!"

אז מעתה תדעו להעריך ולהקפיד בברכות ובעניית 'אמן'