מתכון פלא לשיפור השכל

טוענים שלימוד גמרא עושה את האדם לחכם יותר, האומנם?