חוברת ט"ו בשבט להורדה

הלכות ומשימות מרתקות באמצעותן ניתן לחשוף את עומקו של ראש השנה לאילנות ט״ו בשבט.